Meer arbeidsongevallen met dodelijke afloop

In het eerste halfjaar van 2016 vonden 42 mensen de dood op de werkvloer. Dat is forse toename (+ 59%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen kwamen 27 mensen om bij arbeidsongevallen. Ook werden in totaal 1.300 arbeidsongevallen geregistreerd, 13% meer dan de 1.149 in de eerste zes maanden in 2015.Dat blijkt uit een bijstelling van eerdere cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die minister Asscher aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Waar de toename door komt, is niet helemaal duidelijk, meldt de NOS. De inspectie denkt dat het economisch herstel eraan bijdraagt. In het verleden was er vaker een verband te zien tussen een groei van het Bruto Binnenlands Product en het aantal ongevallen op het werk. De verklaring zou zijn dat er meer uitzendkrachten worden ingezet, die een groter risico lopen. De inspectie verwacht dat het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen in 2017 bij ongewijzigd beleid in 2017 verder zal toenemen.

Uit onderzoek van het CBS bleek eerder dit jaar dat de meeste arbeidsongelukken in de bouw- en metaalsector gebeuren. Arbeiders in de metaal en bouw geven vaker dan welke andere beroepsgroepen dan ook aan een arbeidsongeval te hebben gehad waardoor ze een of meerdere dagen hebben moeten verzuimen op hun werk. Daarnaast spreken ze hun collega’s meer dan gemiddeld aan op onveilig of ongezonde werken.  Vorig jaar overkwam 5,1% van de metaalarbeiders/machinemonteurs en 4,8% van de bouwarbeiders een arbeidsongeval die leidde tot minimaal een verzuimdag. Gemiddeld voor  alle werknemers was die 1,4%. Andere beroepsgroepen waarin werknemers vaak slachtoffer zijn van  een arbeidsongeval met verzuim zijn voedselverwerkende beroepen (zoals slagers), bestuurders van voertuigen, bedieners van mobiele machines, tuinders, akkerbouwers en veetelers.