Marsh ziet aantal D&O-claims in 10 jaar tijd met factor vier à vijf toenemen

Tussen 2005 en 2007 registreerde Marsh in Groot-Brittannië jaarlijks zo’n 200 à 300 claims op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O-claims). Gedurende de financiële crisis liep dat aantal op met 75% tot ongeveer 500 in 2008 en explodeerde daarna naar 1.685 D&O-claims in 2012. Sindsdien schommelt het aantal bestuurdersaansprakelijkheidsclaims rond de 1,300, zo blijkt uit onderzoek van Marsh met als titel ‘Professional and Management Liability Insurance Claims: Common Pitfalls for Unwary Polixcyholders’.

De makelaar schrijft die verviervoudiging toe aan het sterk gestegen aantal afgesloten D&O-polissen en aan de zowel sterk toegenomen wet- en regelgeving in zowel de UK als in de EU  als aan de groeiende complexiteit hiervan. “Er is sprake van een sterkte toename in grensoverschrijdende samenwerking tussen de toezichthouders in verschillende EU-landen”, aldus de makelaar, die met betrekking tot de schadestatistieken meldt dat minder dan één procent van alle financial linesclaims tussen 2011 en 2015 is afgewezen. In 39% van de gevallen voldeed de schadeclaim niet aan de daarvoor gestelde vereisten en/of het daarin gestelde tijdskader. In 31% van de gevallen betrof het een polisuitsluiting. Met het oog daarop adviseert Marsh bedrijven desgewenst direct bij ontvangst de poliscondities en –voorwaarden aan te passen en niet pas na een schadeclaim.”