Marktbijeenkomst OSB Platform Reconditionering bevestigt behoefte aan overleg, kennis- en ervaringsdeling en ontmoeting

De open marktbijeenkomst die het Platform Reconditionering van brancheorganisatie OSB gisteren (donderdag 6 oktober jl.) in Soest organiseerde voor reinigings- en schoonmaakbedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen, bevestigde zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin dat er marktbreed behoefte is aan een de mogelijkheid tot overleg, uitwisseling van kennis en ervaring met en het ontmoeten van vak- en branchegenotencollega’s. Op de bijeenkomst waren 26 directieleden en andere professionals van reconditioneringsbedrijven afgekomen, zowel van OSB als niet-OSB-leden om bij te praten over actuele en andere zaken die hen bezighouden, zoals marktontwikkelingen, opleidingen, de lobby en vertegenwoordiging naar andere brancheorganisaties (o.a. Verbond, NIVRE), het facturatieproces, profilering, samenwerking bij grote calamiteiten en de CAO voor de schoonmaakbranche waarvoor met het oog op de specifieke, enigszins afwijkende werkzaamheden in de reconditioneringssector enkele aanpassingen worden voorgesteld.

Tijdens de marktbijeenkomst werd hierop vanuit het Platformbestuur Reconditionering, dat bestaat uit Willem de Brouwer (RGN Nivo Noord), Marlies van der Meulen (Polygon) en Rob Meershoek (Dolmans Calamiteiten Diensten), ingegaan, waarbij er mede door de inbreng van de aanwezigen op tal van punten een levendige en interactieve bijeenkomst ontstond. Daarbij werd in elk geval duidelijk dat er onder de aanwezigen op alle genoemde niet concurrentiële onderwerpen een meer gezamenlijk optreden op prijs wordt gesteld.

Gastsprekers

Tijdens de bijeenkomst in het knusse ‘de Leilinden’ in Soest verzorgden daarnaast een drietal gastsprekers een presentatie.  Geerlof van Loo, beleidsmedewerker van de Stichting Salvage in op de werkwijze van de stichting, het veranderende speelveld waarin de stichting opereert (o.a. door komst Veiligheidsregio’s), de bredere rol die verzekeraars van ‘Salvage’ verlangen en op de nieuwe toewijzingsregels van de stichting, waarbij naast de prijs de (achteraf) gemeten kwaliteit van het geleverde werk in de toekomst meer bepalend wordt voor de toedeling van schadestopwerkzaamheden.

Vervolgens vertelde Bart van Weegberg (SVS) het een en ander over de vernieuwde opleidingen, alsmede over het naderende sluiten van Arnhem als opleidingslocatie. Sinds de start van de opleiding Calamiteiten in 1988 heeft SVS bijna 4.500 medewerkers opgeleid, waarvan driekwart de vakopleiding Reiniging na Calamiteiten betrof. Ook belichtte hij de nieuwe basisopleiding Reiniging na Calamiteiten (incl. Module Salvage) en de hiervoor opgestelde eind- en toetstermen. Ook vertelde hij over SVS-TREX, het nieuwe digitale leerplatform voor schoonmaakbedrijven waarbij de presentaties van de medewerkers worden gemonitord door een systeem van meten, leren en ontwikkelen. Slotspreker was Ronald Zuidema (Emergenz). die  een inleiding verzorgde over traumahulp, waarbij de focus van zijn bedrijf licht in het voorkomen/beperken van psychisch verzuim voor medewerkers en eventueel gedupeerde(n). Daarbij belichtte hij de kenmerken van een traumatische en schokkende gebeurtenis, alsmede risicofactoren en mogelijke gevolgen/stressfactoren bij getroffenen. Ook gaf hij enkele do’s en don’ts voor reconditioneerders naar gedupeerden toe als voor leidinggevenden over hoe hiermee om te gaan naar hun medewerkers. Tot slot werd de afsluitende netwerkborrel aangegrepen om uitgebreid met collega’s bij te praten. Gezien het succes van deze bijeenkomst zal deze sessie volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een vervolg krijgen.