Maandag 7 november 2016 Training ‘Werken met de GBL en de Medische Paragraaf’

Tijdens de dagvullende training “Werken met de GBL en Medische Paragraaf” krijgen de deelnemers inzicht in hoe zij in het eigen werk kunnen omgaan met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012. Wat betekent dit voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium ‘proportioneel’ praktisch gezien in? Wat voor opstelling mag men van de andere partij verlangen?

In de ochtend gaan de deelnemers aan de hand van een casus  door de gedragsregels van de GBL. Een praktische uiteenzetting maakt snel duidelijk hoezeer maatschappelijke basis waarden een eminente rol spelen in het proces van letselschaderegeling. Waarom neem je een bepaalde beslissing? Waarom is het belangrijk om je beslissingen te motiveren en inzichtelijk te maken? En hoe komt het dat een benadeelde soms toch geen genoegen neemt met je antwoord? Allerhande vragen waarop u samen een antwoord zoekt. In een rollenspel ervaren de deelnemers hoe het is om in de schoenen van het slachtoffer of de andere partij te staan.

In de middag komt de theorie van de Medische Paragraaf bij de GBL, ook aan de hand van een verhelderende casus, uitgebreid aan bod. Hoe ga je om met het inwinnen van medische informatie? Wat is de positie van de medisch adviseur? Wat is het verschil tussen de nieuwe medische machtiging en de medische volmacht? De Medische Paragraaf geeft hierop antwoord.

De cursus wordt van 09.45 uur tot 16.30 uur gehouden bij De Letselschade Raad  aan de  Bezuidenhoutseweg 60 in  Den Haag. Het is ook mogelijk alleen deel te nemen aan het ochtendgedeelte ‘Werken met de GBL’ of het middagdeel ‘Werken met de Medische Paragraaf’..Trainers zijn  Erik-Jan Wervelman, advocaat (GBL) en Annelies Wilken, docent/onderzoeker VU, of Jørgen Simons, advocaat, Medische Paragraaf. Aanmelden kan via  info@deletselschaderaad.nl