Maandag 7 november 2016 Training ‘Werken met de GBL en de Medische Paragraaf’

De Letselschade Raad organiseert op 7 november a.s. de training ‘Werken met de GBL en de Medische Paragraaf’. Plaats van handeling is het eigen pand aan de Bezuidenhoutseseweg 60 in Den Haag. Tijdens de dagvullende training “Werken met de GBL en Medische Paragraaf” krijgen de deelnemers inzicht in hoe zij in het eigen werk kunnen omgaan met de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012. Wat betekent dit voor de communicatie met de benadeelde? Wat houdt het criterium ‘proportioneel’ praktisch gezien in? Wat voor opstelling mag men van de andere partij verlangen?

In de ochtend gaan de deelnemers aan de hand van een casus  door de gedragsregels van de GBL. Een praktische uiteenzetting maakt snel duidelijk hoezeer maatschappelijke basis waarden een eminente rol spelen in het proces van letselschaderegeling. Waarom neem je een bepaalde beslissing? Waarom is het belangrijk om je beslissingen te motiveren en inzichtelijk te maken? En hoe komt het dat een benadeelde soms toch geen genoegen neemt met je antwoord? Allerhande vragen waarop u samen een antwoord zoekt. In een rollenspel ervaren de deelnemers hoe het is om in de schoenen van het slachtoffer of de andere partij te staan.

Voor meer info:www.deletseschaderaad.nl