Letselschaderegeling kan er in de in de(nabije) toekomst heel anders gaan uitzien

 

In de (nabije) toekomst kan  de letselschadebehandeling in ons land er  heel anders  gaan uitzien. Door minder de focus te leggen op een ‘zak geld’ en meer oog te hebben voor het faciliteren van het herstel, wordt de benadeelde pas echt zoveel mogelijk teruggebracht in de situatie van voor het ongeval, stelt  scheidend PIV-directeur Theo Kremer in het jaarverlsag van het PIV over 2015. Hij noemt het terecht dat in 2015 veel aandacht is besteed aan herstelgerichte dienstverlening en dat het jaar 2015 daarom ook wel hét jaar van de herstelgerichte dienstverlening wordt genoemd”

.
Het PIV vindt het belangrijk dat er initiatieven worden ontplooid, die gericht zijn op een eerder herstel van de benadeelde. “Voor het optimaal functioneren van herstelgerichte dienstverlening is het van belang dat het eerste contact tussen benadeelde en de verzekeraar zo snel mogelijk plaatsvindt. Een directe verzekering, waarbij benadeelde de schade meldt bij zijn eigen verzekeraar, zal de snelheid van dit contact bevorderen. De directe verzekering heeft nog meer voordelen voor de benadeelde en de verzekeraar. Zo speelt de aansprakelijkheid geen rol bij de schadevergoeding. Vervelende en soms langdurige aansprakelijkheidsdiscussies worden hiermee voorkomen.
Het PIV vindt het wenselijk de mogelijkheden van een directe verzekering nader te onderzoeken”, aldus kremer, volgens wie ook de ontwikkelingen van de zelfrijdende auto zullen impact gaan hebben op het aansprakelijkheidsrecht en de letselschadebehandeling. “Niemand weet wat hiervan de gevolgen zullen zijn, maar het gaat zeker hierdoor veranderen.”. Al deze ontwikkelingen hebben volgens Kremer tot gevolg dat de regeling van letselschaden een wat minder juridisch gezicht zal krijgen en praktisch zal zijn gericht op de specifieke behoeften van het slachtoffer”.Het PIV vindt dit een goede ontwikkeling.”