Lengkeek en EMS spelen met joint venture uClaim in op ‘schaderegeling van de toekomst

EMS, de Claims Service Provider, en expertise- en taxatiebedrijf Lengkeek, Laarman & De Hosson hebben hun krachten gebundeld in een joint venture onder de naam ‘uClaim’.  Met hun initiatief zeggen beide bedrijven in te spelen op ‘de schaderegeling van de toekomst’ en spreken zij over ‘een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van de afwikkeling en verwerking van schadeclaims’. “uClaim biedt een alternatief op schaderegelingsgebied”, stelt Gerrit Kuiper en Raymond Bothof, die als head of claims solutions resp. als head of validation aan het nieuwe bedrijf verbonden zijn.

De kracht van uClaim is volgens beide initiatiefnemers gelegen in de combinatie van technologische know how bij EMS en de volop aanwezige expertisekennis bij Lengkeek.  Verzekeraars kunnen hun schadeclaims op het gebied van onder meer opstal-, inboedel, reis- en aansprakelijkheidsschades automatisch laten beoordelen door de Expertise-engine™, waarmee op basis van de in de database opgeslagen informatie direct kan worden vastgesteld of de schadeclaim valide is, zowel wat de oorzaak of schadebedrag betreft. Komt de ‘techniek’ er niet helemaal uit, dan kan worden gekozen voor een aanvullende tele-, video- of fysieke expertise, die in principe wordt uitgevoerd door de experts van Lengkeek.

“Het grote voordeel van ‘uClaim’ is dat verzekeraars meer zekerheid hebben dat de schadeclaim die ze uitkeren terecht is en dat een schadebehandelaar die niet zeker is van de schadehoogte bij opstal-, inboedel of andere schades, op eenvoudige wijze daarop een controle kan laten uitvoeren.”, benadrukken Bothof en Kuiper.” Omdat het grootste deel van de ondersteuning van de behandelaar digitaal is, is de pricing dusdanig dat ook kleine schades in aanmerking komen om digitaal gevalideerd te worden. Bovendien zal de schadebehandelaar geen of nauwelijks extra tijd in een dossier kwijt zijn en een veel hogere mate van zekerheid hebben ten aanzien van de schadehoogte. Voor verzekerden is het voordeel vooral gelegen in een snellere en meer flexibelere afwikkeling van de schadeclaim, die onder meer op elk gewenst moment van de dag online is aan te melden.”

Volgens EMS en Lengkeek is de markt rijp voor de nieuwe ontwikkeling. “Verzekeraars zijn enerzijds continu op zoek naar procesverbeteringen en anderzijds naar kosten- en schadelastverbetering en klanttevredenheid. uClaim biedt die voordelen. Wij denken voor verzekeraars een kostenbesparing tot 50% te kunnen verwezenlijken en daarnaast een aanzienlijke schadelastbeheersing. Bijkomende voordelen zijn de grotere zekerheid op de validiteit van de toegekende schadeclaims en de beschikking over een schat aan gestructureerde data en managementinformatie.”

In een persbericht wijst uClaim op de volgende diensten:

  1. Validatie tool op het gebied van opstal en inboedel.
  2. Video-expertise voor een schadebehandelaar.
  3. (gemaakte)Video-expertise door een claims validator.
  4. Het hele proces tot en met video-expertise door een claims validator.
  5. Totale schadebehandeling, gebaseerd op zowel volledig digitale validatie van de dekking alsook schade hoogte

6 Herstelregie

Voor meer informatie over uClaim:  Gerrit Kuiper, gerrit.kuiper@uclaim.eu, Raymond Bothof,  raymond.bothof@uclaim.eu of www.uclaim.eu.