Langzamer rijden door Dick Bruna-borden

Automobilisten zeggen dat zij circa 4 km/uur langzamer zouden rijden wanneer ze een Dick Bruna-bord zien langs de weg zien dan wanneer ze dezelfde situatie zien zonder Dick Bruna-bord. Ook verwachten zij een zelfde snelheidsverlaging bij andere automobilisten. Dit effect is nagenoeg gelijk voor 30- en 50km/uur-wegen. Dit blijkt uit het onderzoek Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging dat SWOV in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Een snelheid verlagend effect van 4 km/uur is volgens SWOV in verkeersveiligheidstermen een groot effect te noemen: in het echte verkeer zou een dergelijke verlaging van de gemiddelde snelheid op een weg binnen de bebouwde kom gepaard gaan met een reductie van 20% aan ongevallen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat dat automobilisten die een Dick Bruna-bord langs de weg zien een lagere voorkeurssnelheid van zichzelf en van anderen inschatten dan automobilisten die een neutraal bord langs de weg zien. Het neutrale bord bleek inderdaad vrijwel neutraal wat betreft het effect op rijsnelheid. Er was weliswaar een statistisch significant verschil in de eigen voorkeurssnelheid tussen de situaties met een neutraal bord en zonder bord, maar in absolute termen was dit verschil klein (0,4 km/uur).
De belangrijkste conclusie is dat de resultaten de hypothese bevestigen dat met afbeeldingen langs de weg de rijsnelheid potentieel en in belangrijke mate verlaagd kan worden via nudging of automatische gedragsbeïnvloeding. Wel moet opgemerkt worden dat het resultaten uit vragenlijstonderzoek betreft: zelfrapportage in een experimentele context. De resultaten kunnen om verschillende redenen niet zonder meer worden vertaald naar de praktijk. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of een dergelijke snelheidsverlaging ook in het echte verkeer kan worden vastgesteld, aldus de onderzoekers/

Het volledige rapport Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudgingkan worden gedownload via http://www.swov.nl/rapport/R-2016-10.pdf.