KPMG: Financiële instellingen bestrijden criminaliteit in een veranderende wereld

Financieel economische criminaliteit (FEC), zoals fraude, corruptie, witwassen en ontwijking van regels, zijn een serieus risico voor onze samenleving. Nauwe samenwerking is cruciaal voor een effectieve aanpak van deze vormen van criminaliteit. Zijn banken wel voldoende flexibel om mee te bewegen in het complexe domein van FEC? Dit probleem vraagt een alomvattende aanpak met een heldere strategie en een begrip van kansen en bedreigingen.

Als je net denkt dat je je huis op orde hebt, dan steekt een nieuwe vorm van criminaliteit, een nieuwe wet, een nieuwe focus van de toezichthouder of nieuwe technologie alweer de kop op. In hoeverre wordt er rekening gehouden met inzichten uit de wetenschap, zijn nieuwe technologieën een zegen of een vloek en hoe zien teams van de toekomst eruit? Deze en andere vragen komen aan bod in het KPMG-rapport “Emerging Trends: Navigating the Future of the FEC Compliance Landscape”.

Kwetsbaar in een dynamisch landschap
Financiële instellingen zijn kwetsbaar voor misbruik door criminelen. Niet alleen wordt criminele geld witgewassen, maar de financiële sector is steeds kwetsbaarder voor misbruik door de inzet van nieuwe technologieën. Waar instellingen nu worstelen met het op orde brengen van hun informatie, zal in de toekomst het onderscheid tussen echte en valse data een van de grootste uitdagingen zijn.

Ook het belang van geopolitieke ontwikkelingen neemt toe. Zo zorgt de inval van Rusland in Oekraïne voor een enorme hoeveelheid sancties en exportbeperkingen. Het uitwisselen van inlichtingen tussen (opsporings-)instanties is complexer en noodzakelijker geworden. Het dreigingslandschap is hierdoor fluïde. Nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning bieden een kans voor financiële instellingen om hun processen efficiënter in te richten. Deze technologie biedt tegelijkertijd ook kansen voor criminelen om geraffineerder en grootschaliger te werk te gaan.Financiële instellingen zijn daarmee vatbaar voor misbruik. Er moet ingespeeld worden op het dynamische landschap, almaar toenemende wet- en regelgeving en veranderende maatschappelijke verwachtingen. “Criminelen stoppen niet bij grenzen”, zegt Evelyn Bell, Director Integrity and Compliance bij KPMG. “Samenwerking is essentieel. Het criminaliteitsprobleem is te groot om niet in samenhang aan te pakken.”

Effectieve naleving
De afgelopen jaren lag de focus vooral op het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit heeft geleid tot een ‘compliance afvinkcultuur’. Er is een toenemende roep om meer ‘effectieve compliance’, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de regel die moet worden nageleefd, maar ook naar het doel dat de regel beoogt. Effectieve naleving vraagt ook om volwassen management systemen waarin niet alleen wordt gekeken naar de uitkomst, maar ook naar de wijze waarop die uitkomst tot stand is gekomen.