Keuzevrijheid voor bewoners bij schadeherstel

Bewoners hebben vanaf 15 juli 2016 meer vrijheid bij het kiezen van een aannemer indien zij kiezen voor schadeherstel via Centrum Veilig Wonen (CVW). Bewoners kunnen aardbevingsschade aan hun woning laten herstellen door een aannemer van hun keuze uit het Erkenningsregister van CVW. Voorheen kon men bij de keuze ‘Herstel via CVW’ alleen een aannemer kiezen die al door CVW was gecontracteerd.

In totaal zijn er bijna 5.000 vakmensen die voldoen aan de Erkenningsregeling van CVW. Het complete Erkenningsregister is te vinden op de website van CVW. Deze vrijheid van kiezen geldt ook wanneer, na het nu lopende inspectie- en engineeringsprogramma, blijkt dat een woning moet worden versterkt.

CVW zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan de voorkeur van de bewoner. Voorwaarde is wel dat de aard en omvang van de benodigde werkzaamheden passen bij de gewenste aannemer. Ook houdt CVW rekening met de veiligheid van bewoners en hun directe omgeving. Om die reden wil CVW voorkomen dat gelijktijdig veel verschillende aannemers in een straat aan het werk zijn.

Wanneer een bewoner van een aannemer gebruik wil maken die nog geen erkende vakmensen kan inzetten, dan kan de betreffende aannemer zich alsnog aanmelden voor de Erkenningsregeling van CVW. Mocht de aannemer dit niet willen, dan is de bewoner vrij om bij schadeherstel ervoor te kiezen om deze aannemer zelf opdracht te geven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In deze gevallen kan CVW echter niet garant staan voor de kwaliteit, veiligheid en planning van de uitvoering.

De lopende programma’s, zoals bijvoorbeeld de aanpak van het eerste deel van de geconstateerde kwetsbare gebouwonderdelen en het versterken van de corporatiewoningen, rondt CVW vooralsnog af met de reeds betrokken uitvoerende partijen