Jurjen Burghgraef start nieuw avontuur met JB Risicobeheer

Jurjen Burghgraef gaat een nieuw avontuur beginnen met de oprichting van JB Risicobeheer. Met zijn nieuwe bedrijf gaat hij organisaties en bedrijven helpen veilig en betaalbaar te verduurzamen met risicobeoordelingen, preventieve maatregelen, eigen gradingsmodellen én trainingen voor beheerders om zelf onveilige situaties te kunnen herkennen.

Hij licht toe: “Dit is naar mijn mening hard nodig. Uit ervaring kan ik zeggen dat veilig verduurzamen dat niet altijd gemakkelijk is. Er worden soms keuzes gemaakt die je vanuit risicoperspectief beter anders had kunnen doen. Denk hierbij aan het gebruik van bepaalde materialen in combinatie met zonnepanelen, het plaatsen van batterijen of door ‘alleen’ te verduurzamen volgens het Bouwbesluit (BBL) wat lang niet voldoende is om de veiligheid te garanderen. Omdat verduurzamen een belangrijke opgave is voor veel organisaties en bedrijven én dilemma’s op dit vlak met zich mee brengt, ga ik ze met JB Risicobeheer helpen om dit op een veilige én betaalbare manier te doen.Met zijn  nieuwe datagedreven onderneming richt Jurjen  zich op risk engineering en innovatieve oplossingen om gebouwen veilig te verduurzamen. De voormalig mede-oprichter en directeuren  van Burghgraef van Tiel & Partners  en later directeur van Troostwijk/BvT  is autoriteit op het gebied van het identificeren en aanpakken van risicofactoren voordat ze leiden tot schade, met een sterke focus op complexe risico’s en verduurzaming.

Bij JB Risicobeheer werkt Jurjen samen met een team van experts om bedrijven te ondersteunen bij hun verduurzamingsambities met behoud of zelfs verbetering van hun risicoprofiel. Door uitgebreide objectdata te verzamelen krijgen bedrijven beter inzicht in hun risicoprofiel wat leidt tot minder onzekerheid bij verzekeraars over het te verzekeren risico. Het ultieme doel?:  Het verzekerbaar maken van moeilijk verzekerbare risico’s.Al 25 jaar gebruikt Jurjen zijn kennis en expertise om anderen op te leiden. Ook bij JB Risicobeheer blijft hij zich inzetten voor de professionalisering van het inspectievak door zijn kennis over te dragen aan anderen, zodat meer mensen zich bewust worden van mogelijke risico’s en hoe deze te beheersen zijn. Nieuw is dat Jurjen opleidingen gaat verzorgen voor beheerders van woningcorporaties zodat ze sneller risico verhogende situaties herkennen en passende maatregelen kunnen treffen, want voorkomen is beter dan genezen.

Meer informatie over diensten van JB Risicobeheer? : www.jbrisicobeheer.nl