Jorden de Boer volgt Henk van Calcar op als voorzitter Stichting VRT

 

Tijdens het jaarlijkse symposium van de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs) in Soestduinen heeft Henk van Calcar afscheid genomen als onafhankelijk voorzitter van de beroepsorganisatie. Na acht jaar en twee volledige bestuurstermijnen droeg hij gisteren 2 juni jl. de voorzittershamer over aan Jorden de Boer, executive director bij Aon Risk Solutions, die binnen de branche ook bestuursfuncties vervuld bij VNAB en Adfiz.

Onder voorzitterschap van Van Calcar, die in 2008 Joop Waterreus opvolgde als VRT-voorzitter, is hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de Stichting VRT, is het aantal taxateurs in het VRT-register tegenomen naar 344, zijn de kwaliteits- en toelatingseisen verder aangescherpt en is er een gedragscode en een klachten- en geschillenreglement gekomen. Tijdens het congres werd ook afscheid genomen van Adri van der Waart (sector Agrarisch), het laatste bestuurslid van het eerste uur die laatstelijk als penningmeester fungeerde.  Het nieuwe VRT-bestuur bestaat naast Jorden de Boer uit John van den Elshout (secretaris, sector Scheepvaart & Techniek), Sander Dronkers (penningmeester, sector brand), en de leden Arnold van den Berg (Agrarisch), Marcel Bromet (brand), Jim van der Meer Mohrt (Kunst & Antiek) en Gert van Zwienen (sector Motorvoertuigen).

Sinds haar oprichting in 2004 maakt de Stichting VRT een gestage groei door. Het aantal ingeschrevenen is sindsdien meer dan verdubbeld van 145 naar 344 taxateurs. Volgens vertrekkend voorzitter Henk van Calcar is de gestage toename het bewijs dat steeds meer taxateurs én opdrachtgevers het belang en de voordelen inzien van inschrijving in één van de vijf VRT-registers: agrarisch, brand, kunst, antiek & kostbaarheden, motorvoertuigen en scheepvaart & techniek. Alle branches hebben aan de groei bijgedragen. Het merendeel van de ingeschreven taxateurs is  werkzaam in de brandbranche. Het gaat om 152 brandtaxateurs  (143 in 2015). Ook het aantal ingeschreven taxateurs in de branche motorvoertuigen heeft inmiddels  de 100-grens overschreden: 103 net als vorig jaar. Het VRT-register telt voorts 44 (42) taxateurs die actief zijn op het gebied van scheepvaart & techniek, 37 (41) taxateurs op agrarisch gebied en acht (negen)  taxateurs die zijn ingeschreven in het register kunst & antiek, een branche die in 2011 jaar als nieuwe branche werd toegevoegd. Alle ingeschreven VRT-taxateurs zijn terug te vinden op de website: www.taxateurs-vrt.nl.”