Jongeren lopen relatief groot risico op letsel door ongeval

Nederlandse jongeren lijken het risico op het krijgen van letsel door een ongeluk of ongeval in eigen land te onderschatten. Zij verwachten vanwege hun leeftijd en vaak goede gezondheid, minder zorg nodig hebben. Maar zij lopen relatief vaak letsel in eigen land op. Dat blijkt uit een onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé.  

Jongeren kiezen vaak een zorgverzekering zonder aanvullende verzekering of juist met een verhoogd vrijwillig eigen risico. Als blijkt dat de gemaakte zorgkosten niet onder de gekozen dekking van de zorgverzekering valt, moeten zij dit zelf betalen. Hierdoor maken ze onnodige zorgkosten.

Driekwart van jongeren liep al eens letsel op

In het onderzoek blijkt dat ongeveer 2 op de 3 Nederlanders wel eens letsel heeft opgelopen bij een ongeval of ongeluk in Nederland. Onder jongeren (18-34 jaar) blijkt dat zelfs 3 op 4. Bijna een kwart van de jongeren geeft aan dat zij zelfs meerdere keren letsel opliepen in de afgelopen jaren.

Vooral botbreuken (35%), een gat of snee (35%) of tandschade (16%) komt relatief vaak voor bij jongeren. En het verkeer wordt vaak als oorzaak aangegeven. Zoals het vallen met een voertuig, bijvoorbeeld een fiets of scooter of een verkeersongeluk (25%).

Bovendien geeft twee derde van hen aan dat zij zelf zelf de voornaamste veroorzaker van het letsel  zijn. Ook geeft een meerderheid van deze jongeren aan dat dit letsel voorkomen had kunnen worden. 

Goed voorbereid naar het buitenland

Slechts één op de vijf jongeren schat de kans om slachtoffer te worden van een ziekte of ongeval in Nederland in als (heel) groot. Voor Europa wordt die kans hetzelfde ingeschat. Maar buiten Europa schat de helft van de Nederlandse jongeren die kans in als (heel) groot.

Om letsel te voorkomen of beperken, bereidt de grote meerderheid (85%) van de Nederlandse jongeren zich voor op de reis naar het buitenland.

Zo controleert één op de drie of er (gezondheids)risico’s zijn in het land en checkt bijna de helft of het kraanwater veilig gedronken kan worden. Ook neemt een derde van de Nederlandse jongeren de benodigde inentingen. Bovendien controleert de helft van hen of en hoe zij verzekerd zijn, voor als zij ondanks de getroffen voorbereidingen letsel oplopen. Jongeren bereiden zich dus wel degelijk voor om letsel te voorkomen, mits zij een gepaste risico-inschatting maken

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Dat jongeren hun kans op letsel door ziekte of ongeval in Nederland niet als (heel) groot zien, blijkt ook bij het afsluiten van de zorgverzekering. Uit data van Univé blijkt dat Nederlandse jongeren tussen 18 en 34 jaar relatief vaak een verhoogd vrijwillig eigen risico kiezen (12%). Waarbij 8% van de jongeren zelfs kiest voor het maximaal vrijwillig eigen risico van €885. Hierdoor daalt voor hen weliswaar de maandelijkse zorgpremie. Maar bij acuut letsel door een ongeval kan dat er toe leiden dat een fors bedrag aan zorgkosten in één keer betaald moet worden. Door niet te kiezen voor een vrijwillig eigen risico, blijven de zelf te betalen zorgkosten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, beperkt tot maximaal € 385.

Pech gehad?

De meerderheid van de jongeren die bij Univé verzekerd is, kiest daarnaast niet voor een aanvullende verzekering omdat zij denken geen zorg nodig te hebben. Pas als zij onverwacht letsel oplopen, wordt duidelijk met welke kosten zij te maken krijgen. Bijvoorbeeld de kosten van plaatsing van een kroon bij de tandarts na een val met de fiets. Vaak hebben zij die zorg niet verzekerd, waardoor jongeren forse zorgkosten voor hun kiezen krijgen.

Zorgpechpakket kan de oplossing zijn

Univé vindt het belangrijk om jongeren te helpen zorgkosten te beperken. Enerzijds met duidelijkheid over de gevolgen van het kiezen van een verhoogd vrijwillig eigen risico. Want wie hiermee kiest voor een lagere premie, moet zich ook realiseren dat hij het totale bedrag van € 885 beschikbaar moet hebben als er zorgkosten gemaakt worden. Voor deze doelgroep lanceert Univé in 2023 een zorgpechpakket. Jongeren kunnen voor een lage premie kiezen voor dit pakket waarmee onverwachte zorgkosten van letsel door een ongeluk of ongeval zoals tandzorg worden vergoed. Op deze manier stelt Univé jongeren zoveel mogelijk in staat om zich voor een klein bedrag te verzekeren tegen onverwachte en vaak hoge zorgkosten.