Jongeren bang voor fileparkeren, ouders vaker met alcohol achter het stuur

Fileparkeren zorgt bij 45 procent van de jongeren voor klamme handjes, terwijl ruim driekwart van de ouders hier hun handen niet voor omdraait. Daarentegen drinken ouders aanzienlijk vaker (42%) een glaasje alcohol dan hun kinderen (24%), wanneer zij nog moeten rijden. Drie op de vier ouders lenen hun auto wel eens uit aan hun kroost, en dat gaat wel eens mis. Toch heeft slechts de helft van de ouders afspraken gemaakt met hun kinderen als het gaat om het betalen van schade, tegenover 93% als het gaat om een boete.  Dat zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek van  GfK opdracht van verzekeraar Univé.

Andere uitkomsten:

  • 24% van de ouders heeft moeite met fileparkeren
  • 50% van de ouders heeft afspraken gemaakt over het betalen van een schade
  • 93% van de ouders heeft afspraken gemaakt over het betalen van een boete
  • 61% van de jonge bestuurders staat  en 33% van de ouders staat open voor delen van auto;
  • 54% van zowel de jonge als oudere bestuurders geeft aan in een elektrische auto te willen rijden;
  • 33% van de jonge bestuurdes en 35% van de ouders staan positief tegenover zelfsturende auto’s
  • 35% van de ouders staat positief tegenover zelfsturende auto’s

13% van de ouders heeft aangegeven hun kind van 17 wel eens te laten rijden zonder begeleidend coach. Het rijden van een 17-jarige zonder begeleidend coach is niet verzekerd. Maakt de 17-jarige in dat geval schade dan is dit niet gedekt op de verzekering. Daarnaast gebruikt 64% van de ouders hun kind weleens als BOB. Niet zelf rijden als je hebt gedronken is natuurlijk hartstikke goed. Maar ook hierbij geldt dat een 17-jarige niet is verzekerd. Het alcoholpromillage van de begeleidend coach mag niet boven de wettelijk toegestane norm uitkomen