Januari-storm Kyrill in 2007 grootste schadepost in afgelopen 15 jaar

De storm Kyrill die op 18 januari 2007 over ons land trok heeft de grootste schadelast met zich meegebracht in de periode 2000-2015: 171 miljoen euro. De Top-3 betreft alle stornmschades, zo blijkt uit de recent verschenen Verzekerd van Cijfers van het Verbond van Verzekeraars. . Op de tweede plaats staat de storm Christian van 28 oktober 2013 (schade 111 miljoen euro) en op plek 3 de storm van 27 december 2002 (75 miljoen euro). Op de vierde plaats volgt de overtollige regenval op 28 juli 2014 (73 miljoen euro), gevolgd door de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 (66 miljoen euro).

In Verzekerd van Cijfers is een Schade Top-15 opgesteld van de grootste calamiteiten qua schadelast. De lijst wordt gecompleteerd door de hagel- en stormschades van 30/31 augustus 2015 (46 miljoen euro), de storm van 31 maart 2015 (33 miljoen euro), het noodweer van 26 mei 2009 (32 miljoen euro), valwinden op 14 juli 2010 (30 miljoen euro), een wolkbreuk op 28 juni 2011 (28 miljoen euro), noodweer op  10 juli 2010 (26 miljoen euro) , een hagelstorm op 22 juni 2008 (25 miljoen euro) valwinden op 12 juli 2010 en zware regenval op 26 augustus van dat jaar (beide 22 miljoen euro) en een storm op 25 juli 2015 (21 miljoen euro).