IUMI 2016:  Juan Christoffels (Verweij Hoebee Groep) over de complexiteit bij een zaak van nationale omvang 

Elke expert heeft wel zo’n zaak die hem of haar, om welke reden dan ook, altijd zal bijblijven. Juan Christoffels, senior schade-expert en lid van het managementteam van Verweij Hoebee Groep gaf op IUMI 2016 een uiteenzetting over de impact van het kraanongeval dat in 2015 plaatsvond in Alphen aan de Rijn. Twee bouwkranen en een brugdek vielen op de beruchte maandagmiddag in augustus om en richtten grote schade aan. De twee kranen, die elk ruim veertig meter boven de bebouwing uitstaken, stonden op drijvende pontons in de Oude Rijn. Ze vervoerden daar een stuk brugdek dat gebruikt zou worden voor de renovatie van de Koningin Julianabrug. Toen tijdens het hijsen een van de pontons op het water sterk begon te hellen, bezweek de kleinste kraan onder het gewicht en trok vervolgens de hele opstelling om. De hijskranen en het brugdek vielen op omliggende woningen en winkelpanden.

Christoffels, destijds aangesteld als casco-expert en tevens lid van het bergingsteam, deelde tijdens een lezing op het IUMI-congres zijn persoonlijke ervaringen over deze zeer uitzonderlijke schadezaak met de vele aanwezige marine-professionals. Hij nam hen in zijn presentatie mee langs de vele aspecten welke elk een afzonderlijke, maar nadrukkelijke rol van betekenis speelden tijdens het onderzoek. Dit beperkte zich niet tot de technische aspecten, zoals schadetoedracht en complexiteit bij schadevaststelling, maar deze behelsden bovenal de randzaken die erbij kwamen kijken, zoals de veelheid aan partijen die betrokken waren bij dit onderzoek.

“In de eerste plaats was deze schade vaktechnisch uitermate interessant. Vanwege de omvang, de complexiteit, maar juist ook door de verschillende en soms tegenstrijdige belangen van alle betrokken partijen. Als expert dien je met alle facetten rekening te houden. De berging vroeg daarbij om een dosis vakmanschap en creativiteit van de betrokkenen. Voor ons lag de focus van dit dossier ook nog eens op de snelheid van afwikkeling in het licht van de publieke opinie en de mediadruk. Dat de berging en afwikkeling uiteindelijk tot zo’n goed einde zijn gebracht, geeft veel voldoening”.

Met indrukwekkend beeld- en filmmateriaal toont Christoffels een reconstructie van het incident aan het publiek en vertelt de aanwezigen over de complexe vraagstukken bij deze schade en berging en hoe men daar als expert mee om kan gaan. “Wat dit verhaal weer als geen ander duidelijk maakt, is dat de rol van een schade expert velen malen verder gaat dan alleen het vaststellen van de aard en omvang van de schade.” De gehele presentatie is te lezen op: http://www.iumi2016.com/resources/3_juan_christoffels_1474385562.pdf.