International SOS Risk Outlook 2024: Dringende behoefte aan paraatheid bedrijven ten aanzien van klimaatverandering voor bedrijfsvoering en welzijn werknemers


Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de aanzienlijke gevolgen van klimaatgerelateerde fenomenen op diverse aspecten van de bedrijfsvoering en het welzijn van werknemers. 72% is van mening dat extreme weersomstandigheden in 2024 een aanzienlijke impact zullen hebben op hun bedrijf of mensen, wat de tastbare impact onderstreept van de verwachte milieuverschuivingen op de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit het International SOS Risk Outlook 2024 rapport, dat licht werpt op de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering voor bedrijven wereldwijd.

Het International SOS Risk Outlook 2024 rapport schetst ook de diverse gevolgen voor de werknemers, waaronder verhoogde gezondheidsrisico’s zoals hittegerelateerde ziekten en de daarmee gepaard gaande verminderde productiviteit. Extreme weersomstandigheden kunnen ook leiden tot verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens. Naast de fysieke gevolgen zijn ook de geestelijke gezondheid en het ziekteverzuim belangrijke factoren, nu mensen over de hele wereld zich zorgen maken over het klimaat.

Wat zal de impact zijn in 2024?

  • 48% van de respondenten geeft aan dat angst voor klimaatverandering een probleem is dat ze hebben ondervonden onder hun personeel;
  • 42% van de respondenten denkt dat hun organisatie niet noodzakelijkerwijs volledig voorbereid is om te reageren op verstoringen veroorzaakt door klimaatactivisme;
  • 41% van de respondenten denkt dat hun organisatie niet noodzakelijkerwijs volledig voorbereid is om te reageren op bedreigingen vanuit het milieu;
  • 26% van de respondenten heeft al operationele verstoringen gemeld die worden toegeschreven aan klimaatverandering.

Als reactie op de medische vooruitzichten zegt Dr Philippe Guibert, Global Medical Director, Europe Practice, International SOS Consulting: “We zien dat stormen, bosbranden en moessons de afgelopen jaren in hevigheid zijn toegenomen. Extreme weersomstandigheden, zoals de allereerste hittegolf ‘Cerberus’ die Europa teistert, kunnen aan de orde van de dag worden. Van de verslechterende luchtkwaliteit en de verspreiding van nieuwe ziekten tot de mentale gezondheidseffecten van natuurrampen en klimaatangst: we zien een verontrustende trend. Luchtvervuiling is zelfs de belangrijkste milieuoorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte. De veranderende klimaatpatronen leiden ook tot de opkomst en verspreiding van door vectoren overgedragen ziekten in voorheen onaangetaste gebieden. Bovendien hebben klimaatveranderingen ook een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid van mensen. Dit kan een direct gevolg zijn van het ervaren van een posttraumatische stressstoornis als gevolg van een natuurramp, of van de voortdurende blootstelling aan de wereldwijde catastrofale gebeurtenissen, waardoor mensen op de langere termijn klimaatangstig en depressief worden.”

 Bij International SOS zagen ze vorig jaar een aanzienlijke toename van het aantal klimaatgerelateerde waarschuwingen. “ Tussen januari en november 2023 zagen we een verviervoudiging van het aantal klimaatgerelateerde waarschuwingen aan onze klanten, met 80% meer medische klimaatgerelateerde waarschuwingen in vergelijking met het jaar daarvoor. Deze toename onderstreept de kritieke noodzaak voor organisaties om de complexe wisselwerking tussen klimaatverandering en gezondheidsrisico’s te begrijpen.”

Mike Rogers, Chief Security Analyst bij International SOS, vindt dat organisaties lering moeten trekken uit de schades die kunnen worden geleden door extreme weersomstandigheden.” Klimaatverandering is natuurlijk een belangrijk milieuprobleem, maar het is ook een belangrijke factor die de risico’s voor individuen en bedrijven vergroot. Hoewel klimaatverandering tot voor kort zelden werd gezien als de enige oorzaak van conflicten of veiligheidsproblemen, verergeren de gevolgen van klimaatverandering bestaande spanningen, kwetsbaarheden en operationele uitdagingen aanzienlijk. De cascade-effecten van klimaatverandering kunnen de vonk zijn die burgerlijke onrust, geweld en veiligheidskwesties op hoog niveau aanwakkert en bestaande politieke en sociaaleconomische onzekerheden versterkt.”

 Het is volgens SOS International belangrijker dan ooit dat organisaties deze gebeurtenissen in de gaten houden, prioriteit geven aan klimaatbestendigheid en proactieve maatregelen opnemen in hun operationele kaders.

Top vijf praktische maatregelen voor organisaties om de risico’s van klimaatverandering te beperken en hun personeel te beschermen in 2024:

  • Ontwikkel een alomvattend klimaatrisicobeheerplan: breng de gevolgen van klimaatverandering op de bedrijfsactiviteiten strategisch in kaart om strategieën voor risicobeperking en investeringen effectief te informeren.
  • Betrek medewerkers bij de hele organisatie: stimuleer samenwerking tussen HR, risicomanagers en de C-suite om diverse expertise in te zetten bij het bestrijden van klimaatgerelateerde risico’s.
  • Verbeter de veiligheidsprotocollen en geef prioriteit aan medische paraatheid: stel een systeem op om gezondheids- en veiligheidsrisico’s in verband met klimaatverandering te identificeren, beoordelen en beheersen. Begrijp de capaciteit van lokale gezondheidszorgfaciliteiten en zorg voor toegang tot medische zorg tijdens verstoringen.
  • Zorg voor adequate emotionele ondersteuning voor het personeel: implementeer programma’s om de mentale gezondheidseffecten van klimaatverandering op werknemers aan te pakken, zoals angst, stress en posttraumatische stressstoornis (PTSS).
  • Maak gebruik van externe expertise en gegevens: maak gebruik van de inzichten en ondersteuning van externe deskundigen om een risicobeoordeling van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren en leer de beste praktijken om effectief door de complexiteit van klimaatrisicobeheer te navigeren.