International Maritime Bureau (IMB): Geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid nu wereldwijd aantal piraterij-incidenten het laagste niveau in decennia bereiken

Het ICC International Maritime Bureau (IMB) roept regionale en internationale spelers op hun inspanningen voort te zetten, met name in de Golf van Guinea, nu piraterij en gewapende overvallen wereldwijd het laagste niveau sinds 1992 bereiken.

Het laatste wereldwijde driemaandelijkse Piracy Reportpiraterijverslag van het ICC IMB toont  90 gevallen van piraterij en gewapende overvallen op schepen in de eerste negen maanden van 2022, het laagste aantal in drie decennia. Bij 95% van de gemelde incidenten slaagden de daders erin zich toegang tot de schepen te verschaffen, waarbij 85 schepen werden geënterd, vier pogingen tot aanvallen werden ondernomen en één schip werd gekaapt.

In veel gevallen lagen de schepen voor anker of waren ze aan het varen toen ze werden geënterd, en bijna alle incidenten vonden plaats in het donker. Hoewel dit een van de laagste meldingen in decennia is, gaat het geweld tegen de bemanning door: 27 bemanningsleden werden gegijzeld, zes aangevallen en vijf bedreigd. Het risico voor de bemanning, hoe klein of opportunistisch het incident ook is, blijft reëel.

Geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid in de Golf van Guinee

Van de 90 wereldwijde gevallen van piraterij en gewapende overvallen zijn er 13 gemeld in de Golf van Guinee – vergeleken met 27 in dezelfde periode van 2021 – wat wijst op een positieve en aanzienlijke daling van het aantal gemelde incidenten in de regio voor de kust van West-Afrika, die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot ’s werelds grootste piraterij-hotspot.

Directeur Michael Howlett van het IMB licht toerde: “Wij prijzen de inspanningen van de kustautoriteiten van de Golf van Guinee. Hoewel de afname welkom is, blijven aanhoudende en voortdurende inspanningen van de kustautoriteiten en de aanwezigheid van de internationale marines essentieel om zeevarenden en de regionale en internationale scheepvaart en handel op lange termijn te beschermen. Er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid.”

Incidenten in de Straat van Singapore nemen toe

De incidenten in de Straat van Singapore blijven toenemen met 31 meldingen in de eerste negen maanden van 2022, vergeleken met 21 in dezelfde periode vorig jaar. In alle 31 meldingen werden schepen die onderweg waren, waaronder verschillende grote schepen en tankers, geënterd en in de meeste gevallen werden scheepsvoorraden of eigendommen gestolen. Ook de bemanning blijft in gevaar: bij ten minste 16 incidenten werden wapens gemeld, waaronder enkele bij zeer grote bulkcarriers en tankers.

IMB-directeur Michael Howlett verklaarde: “Hoewel dit tot dusver als opportunistische misdrijven van laag niveau wordt beschouwd, zonder ontvoeringen van bemanningen of kapingen van schepen, worden de kuststaten verzocht de patrouilles op te voeren in wat een strategisch belangrijke waterweg is voor de scheepvaartindustrie en de wereldhandel.”

Het IMB Piracy Reporting Centre is ook van mening dat er sprake is van onderrapportage en late melding van incidenten in deze wateren en moedigt de kapiteins aan om alle incidenten zo snel mogelijk te melden, zodat de lokale autoriteiten de daders kunnen identificeren, onderzoeken en aanhouden.

Zuid-Amerika

Het aantal meldingen vanuit de ankerplaats Callao in Peru is gedaald van 15 in de eerste negen maanden van 2021 tot acht in 2022. Daarnaast zijn vijf incidenten gemeld op de ankerplaats van Macapa in Brazilië, waaronder één op 30 augustus, waar zes veiligheids- en dienstdoende bemanningsleden werden aangevallen en vastgebonden door daders die aan boord gingen van een voor anker liggend bulkschip.

Request a copy of the 2022 Piracy and Armed Robbery Agains