Inspectie Veiligheid en Justitie start onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio

De Inspectie Veiligheid en Justitie gaat onderzoeken in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de Inspectie onder andere naar de vastgestelde tijdnormen voor de opkomsttijd van de brandweer, de (variabele) voertuigbezetting, de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd brandweerpersoneel en de mate waarin het brandweerpersoneel zich veilig voelt bij de uitoefening van hun repressieve taak.

Aanleiding hiervoor vormen de signalen die de inspectie geregeld krijgt over  de repressieve brandweerzorg: onder andere het blussen van branden en het verlenen van hulp, bijvoorbeeld bij ongevallen). Ook ontvangt de Inspectie soms signalen over de bestrijding van een specifieke brand.De signalen hebben meestal een negatieve toon: er worden zorgen of kritiek geuit over het beschikbare aantal brandweermensen, dat de brandweer te laat op de plaats van het incident aankwam of dat de inzet onveilig verliep”, aldus de inspectie op de eigen website.