Initiatief Martijn van Driel: PractiZorg biedt praktische hulp in noodsituaties

Onder het motto ‘Eérst hulp, dan de rest’ helpt PractiZorg cliënten die na een acute gebeurtenis kortdurende zorg of praktische hulp nodig hebben. Initiatiefnemer is Martijn van Driel, een goede bekende in letselschaderegelingsland waarin hij sinds 1998 werkzaam is. Hij wil met zijn nieuwe bedrijf samenwerken met verzekeraars, belangenbehartigers, overheid en zorginstellingen om de diverse cliëntgroepen te bereiken. In een toelichting op zijn initiatief zegt hij: “De behoefte aan snelle adequate hulp van cliënten als gevolg van een ongeval, een aandoening, een misdrijf of een andere gebeurtenis wordt breed gesignaleerd. Oorzaak is vooral dat het even kan duren voordat instanties, verzekeraars en andere partijen de juiste informatie hebben om tot een goed hulpaanbod te komen. Terwijl de nood in die eerste periode juist het hoogst is. Het aanbod van PractiZorg richt zich daarom op de eerste acute fase. “

De diensten van Practizorg (www.practizorg.nl)bestaan uit drie categorieën: hulp in en om het huis, zorg & verpleging en mobiliteitsoplossingen. Daarbij gaat het erom welke hulp nú nodig is om de cliënt weer in een stabiele thuissituatie te brengen. “Het belang van snelle adequate hulp is groot. Zo wordt veel onrust in de thuissituatie voorkomen en het herstel bevorderd. Dat heeft een gunstige werking op het vervolgtraject van schadebehandeling, re-integratie en verwerking. Snelle hulp heeft een belangrijk schadebeperkend effect”, aldus Van Driel, die voldoende groeikansen ziet: “De werkwijze voorziet in een voorspelbaar prijsstelsel. Door gebruik te maken van cliëntprofielen is een indicatie-normering ontwikkeld. Daarnaast gaan we werken met vaste prijzen. Zo is er vooraf inzicht in welke hulp nodig is en wat dat gaat kosten. We werken met eenvoudige processen en een duidelijk organisatiemodel. We organiseren het simpel, transparant en kostenefficiënt.”

Samenwerking

PractiZorg gaat haar diensten landelijk aanbieden. Van Driel: “Er wordt nauw samengewerkt met ergotherapeuten en zorgproviders. Cliënten kunnen door onder meer verzekeraars en belangenbehartigers naar PractiZorg worden verwezen. Daarnaast is de dienstverlening geschikt voor bedrijven en instellingen die het onder eigen label als serviceproduct aan eigen klanten willen aanbieden, bijvoorbeeld schade-, rechtsbijstand-, en zorgverzekeraars, assurantietussenpersonen, leasemaatschappijen, belangenorganisaties, schadenetwerken en gemeenten.

 

.

Martijn van Driel werkt sinds 1998 in de letselschadebranche als beleidsmedewerker en adviseur, onder meer voor Slachtofferhulp Nederland en Stichting De Ombudsman. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het Keurmerk Letselschade en de ontwikkelaar van de veelgebruikte ‘Profielen van Slachtoffers’. In 2013 startte Van Driel het adviesbureau ‘Intramij. Sinds januari 2014 is hij directeur van de Branchevereniging NLE, een functie die hij parttime zal blijven vervullen