In de peiling: Een target voor medewerkers met een etnische afkomst is ook in Nederland een goede zaak!

In het kader van haar DEI-programma (Diversity, Equity & Inclusion) heeft Lloyd’s niet alleen  een target gesteld van 35% vrouwen in leidinggevende functies (inmiddels gehaald) maar ook voor een derde medewerkers met een etnische afkomst (nog niet gerealiseerd)

Een target voor een derde medewerkers  met een etnische afkomst bij bedrijven in de verzekerings- en schaderegelingsbranche is ook in Nederland  een goede zaak! Dat is de nieuwe stelling in Risk & Business. Wat vindt u ervan? Bent u het ermee eens of bent u een andere mening toegedaan. We zijn benieuwd naar uw antwoord. Vul onderstaande poll in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl

Stelling: Een target voor een derde medewerkers   met een etnische afkomst in de verzekerings- en schaderegelingsbranche is ook in Nederland  een goede zaak

0 Eens. een percentage als richtlijn is hard nodig vanwege de huidige ondervertegenwoordiging van medewerkers met een etnische afkomst;

0 Eens, omdat medewerkers met een etnische afkomst marktpartijen een betere ingang bieden bij ondernemers met een niet-Nederlandse afkomst

0 Eens, het is helaas noodzakelijk kwaad, omdat langs reguliere weg te medewerkers met een etnische afkomst minder kans krijgen op een baan in de verzekerings- en schaderegelingsbranche;

0 Eens, het vaststellen van een quotum zet de leiding van bedrijven tot nadenken over hun aanstellings- en ontwikkelingsbeleid voor medewerkers met een etnische afkomst;

0 Oneens, voor alle functies  moet de juiste persoon worden benoemd, ongeacht geslacht, geloof of etnische achtergrond;

0, Oneens, om een andere reden

Bedankt voor uw medewerking

Uitslag vorige stelling: Overstap Klaudia den Ouden van Ecclesia naar Claeren Beurs meest opvallende verzekeringstransfer van 2023

De overstap van Klaudia den Ouden van Ecclesia naar Claeren Beurs is volgens de lezers van Risk & Business de meest opvallende transfer in de verzekerings- en schaderegelingsbranche in 2023. Van alle inzenders werd haat transfer het vaakst genoemd: 31,25%. Op de tweede plaats volgen de indiensttreding van Mandy van der Zalm (ex Aon) naar de PIB Group, de aanstelling van Ron Verhulsdonck als nieuwe  Country Manager Belgium & Netherlands bij MS Amlin en de benoeming van Sjoerd Laarberg (ex Allianz) als nieuwe CEO bij de Alpina Group, die elk 10,42% van de stemmen kreeg.

 Van de reflectanten noemde 8,33% het vertrek van Marc Nuland bij Aon, 6,25% de indiensttreding van Rob Meershoek naar PS Calamiteiten, 4,17% de benoeming van Willem-Jan Beekenkamp en Marck Verhagen als branchemanagers bij Allianz Nederland, de overstap van Jorden de Boer van Aon naar WTW en de aanstelling van Jeroen den Tex als Country President Benelux bij Chubb en de opvolging bij Crawford & Company van Marius Rijnten door Denis Jansen. Drie brancheprofessionals met een nieuwe baan of of functie kregen elk 2,08% van de stemmen: Ralph van der Helden  (Licent Groep), Monique Kooijman (Everest Insurance) en Carole Wijkamp (De Vereende)