Hagelschade nagebootst voor internationaal congres experts

Op uitgerekend de dag dat de Tweede Kamer debatteerde over de gevolgen van de zware hagelbuien in juni voor boeren en tuinders, was hagel ook in de Noordoostpolder het onderwerp van gesprek. 120 professionals uit de agrarische verzekeringsbranche uit 14 landen bestudeerden daar op donderdag 6 oktober jl. hagelschade aan wortels. Deze schade is alleen niet ontstaan door echte hagel, maar nagebootst. Het veldonderzoek is onderdeel van het Internationale Seminar voor Schade-experts. Deze bijeenkomst wordt elk jaar in een ander land georganiseerd door AIAG, de internationale organisatie van verzekeraars van agrarische productie. Dit jaar is het de beurt aan Nederland. Naast schade-experts deden er veel medewerkers van verzekeraars en herverzekeraars mee aan het seminar, waarbij het Verbond van Verzekeraars een belangrijke rol speelde in de organisatie van het evenement.

Het seminar duurt jaarlijks drie dagen, maar het hoogtepunt is traditioneel het praktijkonderzoek. Op akkers in Espel hebben de Nederlandse organisatoren verschillende vormen van hagelschade nagebootst. “Want die is er in allerlei soorten en maten”, vertelt Marien Boersma, voorzitter van het Platform Agrarische Verzekeraars van het Verbond en directeur van verzekeraar AgriVer. Hagelt het vroeg in het jaar, als de wortels nog klein zijn, dan sterven er planten. Het aantal planten per vierkante meter neemt daardoor af. Met als gevolg: de wortels die het wel overleven, krijgen meer ruimte en kunnen te dik worden. Hagelt het later in het jaar, dan overleven de planten het, maar raakt het loof beschadigd. Boersma: “Dan gebruikt de plant energie om het loof te herstellen en niet om de wortel te laten groeien. Die wordt daardoor te klein.”

 De deelnemers aan het praktijkseminar kregen onder meer de opdracht om de schade op verschillende stukken grond te berekenen. Ze trekken wortels uit de grond, die vervolgens worden gewogen en verdeeld in verschillende kwaliteitscategorieën. Aan het einde van de dag vergelijken de groepjes hun resultaten. In de meeste gevallen komen de resultaten aardig overeen met die van de Nederlandse organisatoren. Eén opvallende uitkomst: een flinke dosis hagel hoeft niet slecht uit te pakken. Op sommige stukken grond bleken te veel wortels per vierkante meter te staan. De hagel heeft de planten uitgedund. Met als gevolg: betere wortels.

De meeste deelnemers hebben inmiddels wel gehoord van de schade door het natuurgeweld op 23 juni jl. in Zuidoost-Nederland. Rondvraag leert dat het veranderende klimaat niet alleen een Nederlands ‘probleem’ is , maar ook een issue is de verzekeringsbranches in andere landen. Zo is volgens een Spaanse deelnemer de frequentie van hagelstormen in zijn land  stabiel, maar komen ook daar extreme regenbuien en overstromingen frequenter voor.”