Grootste overstromingsschade sinds 1998 in China slechts voor twee procent verzekerd

De overstromingen die vorige maand grote delen van China teisterden hebben een economische schade met zich meegebracht van omgerekend 29,6 miljard euro. De calamiteit  in het Yangtze-gebied  veroorzaakte schade in maar liefst 20 regio’s, met name in de agrarische sector, en wordt bestempeld als de grootste overstromingsschade sinds 1998. Hiervan komt slecht twee procent (ca 600 miljoen euro) voor rekening van verzekeraars, zo blijkt uit het maandelijkse  Global Catastrophe Recap-rapport van Aon Benfield.

In juli deden zich in de VS verder zeven zware stormen voor, waarvan de schade wordt geraamd op 1,34 miljard euro. Hiervan betreft tweederde (896 miljoen euro) verzekerde schade. Daarnaast leide stormen en overstromingen in canada voor een schade van bijna 90 miljoen euro. In Taiwan en China veroorzaakte de zware typhoon Nepartak voor ongeveer een zelfde economisch schadebedrag: 1,34 miljard euro. Zeven zware stormen brachten vorige maand in Zuid-Afrika voor 130 miljoen euro aan schade met zich mee en een grote bosbrand in Californië. voor 17,9 miljoen euro.