GlobalData: Schades door aardbevingen Turkije zullen gevolgen hebben voor winstgevendheid verzekeraars en herverzekeraars

De reeks aardbevingen die Türkiye op 6 februari trof en die tot de sterkste van de afgelopen 100 jaar behoorde heeft een enorm dodental heeft veroorzaakt en minstens bijna 8.000 gebouwen heeft beschadigd.De voorlopige schatting van de economische schade als gevolg van de huidige catastrofale gebeurtenis is meer dan 1,0 miljard dollar, en het zal jaren duren voordat de Turkse verzekeraars de verzekerde schades hebben afgewikkeld. De economische schade zal naar verwachting meer dan twee keer zo groot zijn als de schadelast van een vergelijkbare aardbeving in 2020.

 Md. Shabbir Ansari, Senior Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “”Volgens de Global Insurance Database van GlobalData bedroegen de bruto geschreven premies (GWP) voor propertyverzekeringen in 2021 26,1 miljard TRY (2,9 miljard dollar) en waren ze goed voor 29,8% van de Turkse verzekeringsmarkt. De Turkse propertyverzekeringsmarkt registreerde in 2021 een verzekeringstechnisch verlies omdat de combined ratio voor het eerst in de afgelopen 10 jaar de 100% overschreed en 107,2% bedroeg.” De gecombineerde ratio, die een combinatie is vaneen schade- en kostenratio, zal de komende jaren naar verwachting verder verslechteren als gevolg van de huidige catastrofe.”

“De Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) en zijn belangrijkste herverzekeringspartners, waaronder Munich Re en Swiss Re, zullen naar verwachting een groot deel van de schades als gevolg van deze aardbeving opvangen. TCIP is een openbare instelling die in het jaar 2000 werd opgericht met een voorziening om catastrofale verzekeringsclaims tot 2,5 miljard dollar te regelen. De verzekeraars in Turkije leden al onder de druk van de hoge inflatie die hun winstgevendheid aantastte. De inflatie in het land bedroeg 58% in januari 2023 en was 49% in dezelfde periode vorig jaar. Hoge inflatiecijfers leiden tot hogere gemiddelde claimkosten voor verzekeraars. “

“Aangezien bedrijven nog moeten herstellen van de impact van de aardbeving van 2020, zal de recente aardbeving de winstgevendheid van propertyverzekeraars verder beïnvloeden. Daardoor zullen Turkse propertyverzekeraars in 2023 en 2024 naar verwachting verzekeringstechnische schades boeken. De toegenomen frequentie van dergelijke grootschalige natuurrampen zal de vraag naar natuurrampenverzekeringen in het land verder doen toenemen en de groei ervan ondersteunen. Verwacht wordt echter dat de winstgevendheid van verzekeraars de komende jaren onder druk zal blijven staan door toenemende claims en stijgende inflatie.”