Focwa wil in 2017 naar één duurzaamheidslabel 

Focwa Schadeherstel wil per 1 januari 2017 nog maar één duurzaamheidslabel. Daarom wil men dat de leden de bestaande labels ‘Duurzaam Repareren’ en ‘Erkend Duurzaam’ opzeggen “om zo geen belemmeringen te hebben., meldt Autoschadeportaal,
Focwa zegt het voorzetten van twee labels ongewenst te vinden vanuit het oogpunt van heldere communicatie naar de consument en kwaliteitsbeheersing. “We willen voor de consument en onze leden één label”, aldus Denis Maessen. “De inhoudelijke eisen zijn omschreven in de Focwa Standaard. Daar komt bij dat wij niet langer nog meer of mindere duurzame leden willen hebben. Bovendien is het voor de leden onnodig duur als je twee aparte labels inclusief certificering aan moet houden.” Focwa heeft de leden daarom een machtiging gevraagd om de beide labels op te zeggen. Het gaat om een pro forma opzegging waarmee tijdig is opgezegd voor het geval er na 1 januari 2017 nog één label is.
Het verzoek tot machtiging is niet door iedereen goed ontvangen: “De communicatie had beter gekund”, aldus Maessen. “Maar hierover is wel al eerder gecommuniceerd met de Focwa leden in onder andere regiobijeenkomsten en met consumentenorganisaties en opdrachtgevers. De twee marktpartijen hebben ruime tijd gehad om samen tot één standaard te komen, maar dat is hen nog niet gelukt.”

Duurzaam Repareren
Stichting Duurzaam Repareren reageert zich niet te herkennen in deze stap. Men zegt dat er gesprekken met Focwa worden gevoerd om de keuze voor een bepaald keurmerk aan de markt over te laten en niet dwingend op te leggen: “Eerdere pogingen om beide keurmerken samen te voegen zijn helaas niet geslaagd”, aldus Harry Filon. “Alhoewel het in principe denkbaar is dat ze op termijn samengevoegd kunnen worden, is dat op dit moment zeker nog niet aan de orde. Duurzaam Repareren is een label van de consumenten en de opdrachtgevers en dat blijft iets anders dan een initiatief van een branche-organisatie. Wij gaan daarom vooralsnog op onze ingeslagen weg verder om te voorkomen dat schadeherstellers straks worden geconfronteerd met het wegvallen van opdrachtgevers en consumenten.

Bron: Autoschadeportaal