FOCWA gaat een langdurige samenwerking aan met Tevreden.nl

FOCWA gaat een overeenkomst aan met Tevreden.nl. Met deze samenwerking wil de FOCWA haar toegevoegde waarde richting haar leden vergroten. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is dat alle leden dankzij hun lidmaatschap een klanttevredenheidsmeting kunnen implementeren en door middel van deze inzichten hun dienstverlening kunnen optimaliseren en verbeteren.

Diverse leden werken al met het systeem van Tevreden.nl of van een andere leverancier, om de klanttevredenheid te meten. Hierbij krijgen klanten na de afhandeling van de schade een mail met ca. tien vragen over het proces en de service. FOCWA wil de kwaliteit van herstel borgen, en daar valt ook de service-ervaring bij de consument onder. Daarom gaat FOCWA het voor de leden mogelijk maken om een meetinstrument te installeren. Leden kunnen kosteloos hier gebruik van maken, zo werken we in de branche gezamenlijk aan het verbeteren van de klantervaring.

Ook wordt het systeem van de tevredenheidsmeting gebruikt als beoordelingssysteem van de FOCWA zelf. De FOCWA-leden krijgen via Tevreden.nl de kans vier keer per jaar hun eigen branchevereniging te beoordelen. De FOCWA kan op basis van deze inzichten de toegevoegde waarde van haar dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij haar leden. FOCWA gaat de komende tijd veel nieuwe producten en diensten lanceren. Daarvan willen we weten hoe de leden die gebruiken, of ze deze diensten gebruiken en wat ze ervan vinden. Op die manier kun we veel sneller verder ontwikkelen, of als een dienst niet aanslaat, afscheid nemen.

Tot slot krijgen FOCWA leden ook de mogelijkheid om hun opdrachtgevers te beoordelen. Hiermee gaat FOCWA de afstemming en samenwerking met de formele opdrachtgevers inzichtelijk maken. Dat is nu wat ons betreft een onderbelicht onderwerp. Via een prestatieonderzoek willen we hier meer grip op krijgen, zodat inzichtelijk wordt waar de verbeterpunten liggen. In andere sectoren, zoals die van het onafhankelijk financieel advies, vindt een dergelijk onderzoek al plaats. En daar is dat buitengewoon succesvol.

Het zijn unieke onderzoeken waar Tevreden.nl de komende jaren invulling aan gaat geven. FOCWA geeft haar leden extra handvatten om haar doelstellingen te behalen en met waardevolle inzichten kan de organisatie verbeteringen realiseren.