European Recall Index rapport Sedgwick: Het aantal teruggeroepen Europese producten stijgt naar het hoogste niveau in een kwartaal in 10 jaar

Volgens Sedgwick brand protection’s laatste European Recall Index rapport, hebben Europese product recalls in Q1 2024 voor het vierde opeenvolgende kwartaal het aantal van 3.000  overschreden. De 3.532 recallacties betekenden een stijging van 10,4% ten opzichte van het vorige kwartaal en is het hoogste niveau van terugroepactiviteit in één kwartaal in meer dan 10 jaar.

  • In het eerste kwartaal van 2024 werden 3.532 producten uit vijf belangrijke Europese sectoren teruggeroepen‘;
  • De farmaceutische industrie was de enige sector die in het rapport werd geanalyseerd waar het aantal terugroepacties in het eerste kwartaal van 2024 afnam.
  • In de auto-, elektronica- en kledingindustrie nam het aantal terugroepacties elk kwartaal het meest toe.

In het driemaandelijkse rapport van Sedgwick worden de recallgegevens geanalyseerd van de auto-, consumenten-, voedsel- en drankindustrie, de farmaceutische industrie en de sector medische hulpmiddelen in het VK en de EU. Aanzienlijke pieken in de terugroepactiviteit werden geregistreerd in de elektronica-, auto- en kledingsector (respectievelijk +62,4, +52,8% en +42,4%), met meer bescheiden kwartaal-op-kwartaal stijgingen in de speelgoed- (+19,3%), medische hulpmiddelen- (+9,1%) en voedingsmiddelen- en drankensector (+3,4%). Daarentegen was de farmaceutische sector de enige sector die Sedgwick analyseerde waar de terugroepactiviteit daalde tijdens het eerste kwartaal van 2024, zij het met een kleine 3,1%.

Regelgeving en voorspellingen

Naast de meest recente gegevens over terugroepacties biedt het Sedgwick-rapport ook inzicht in recente regelgevende activiteiten en deelt het voorspellingen over waar belanghebbenden in Europese industrieën in 2024 op moeten letten. In overeenstemming met voorgaande kwartalen gaven regelgevende instanties prioriteit aan milieu-inspanningen en gingen ze verder met maatregelen op het gebied van afvalbeheer, verlenging van productlevenscycli en groene claims. Regelgevers in zowel de EU als het VK werkten ook aan een evenwicht tussen het reguleren van kunstmatige intelligentie (AI) en het bevorderen van innovatie, wat ingrijpende gevolgen zal hebben voor alle sectoren.

Verschillende andere hangende verordeningen zouden een reeks extra verantwoordelijkheden voor fabrikanten en een verhoogd risico van regelgevend toezicht kunnen introduceren. De Digital Markets, Competition, and Consumers (DMCC) Bill in het Verenigd Koninkrijk zou de Competition and Markets Authority (CMA) meer regelgevende bevoegdheid geven over concurrentie en zou leiden tot een agressievere handhaving binnen het nieuwe toepassingsgebied. In de EU zullen voorgestelde regels bedrijven verplichten om alle onderdelen van hun producten, inclusief verpakking, nauwkeurig te onderzoeken en de herkomst van elk onderdeel te kennen. Elk kwartaal wordt het risicolandschap voor Europese bedrijven groter, waardoor de voorbereiding op terugroepacties een cruciaal aspect is om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

“Te midden van het toenemend aantal terugroepacties en de toenemende complexiteit van de regelgeving wordt het voor Europese bedrijven een grotere uitdaging om hun merken te beschermen en te blijven voldoen aan de regelgeving”, zegt Chris Occleshaw, International Product Recall Consultant bij Sedgwick. “Bovendien besteden consumenten meer aandacht aan productveiligheid en verwachten ze meer van de bedrijven waar ze van kopen. Het succesvol uitvoeren van een goed geoefend plan om te reageren op een productveiligheidsincident blijft van vitaal belang voor het beschermen van de reputatie en de winst van een bedrijf.”

Download hier het volledige rapport: European 2024 edition 1 Recall Index pagina