Ernstige ongelukken op het werk worden vaak niet gemeld bij de inspectie

Veel werkgevers weten niet dat bedrijfsongevallen meteen gemeld moeten worden aan de arbeidsinspectie en verzuimen dit derhalve. Onderzoek naar de oorzaak van een ongeluk blijft vaak uit. Van slechts de helft van het aantal bedrijfsongevallen per jaar is de inspectie op de hoogte.

Werkgevers die geen melding doen, of het onderzoek wel hinderen, riskeren een boete die kan oplopen tot 50.000 euro. Maar de inspectie sanctioneert zelden. “Want als wij nooit op de hoogte worden gebracht van een ongeval, kunnen we ook niet weten dat de werkgever de meldingsplicht heeft verzuimd”, zegt een woordvoerder.

Om een inschatting te kunnen maken van hoeveel ongevallen werkgevers níet doorgeven, raadpleegde de inspectie VeiligheidNL. Door de aantallen die gerelateerd zijn aan bedrijfsongevallen – uit de periode 2016 tot en met 2020 – naast de meldingen te leggen die de inspectie die jaren wél ontving, schat de inspectie dat werkgevers grofweg de helft van de werkongelukken niet doorgeven.

Wel nam het aantal meldingen ieder jaar toe: van 3.786 in 2016 naar 4.474 in 2019. In het coronajaar 2020 ontving de inspectie logischerwijs veel minder meldingen. De inspectie onderzocht niet in welke sectoren de meeste ongevallen plaatsvinden. Volgens vakbond FNV lopen schilders, timmerlieden, stukadoors en metselaars het grootste risico, omdat vallen en struikelen de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen zijn. Ook zijn fabrieksmachines en gevaarlijke stoffen vaak de boosdoener. In dat laatste geval komt de schade pas later aan het licht, maar wordt de werkgever ook geacht de inspectie te verwittigen.

De FNV bekritiseert de arbeidsinspectie al jaren. “Nergens in Europa zijn zo weinig inspecteurs in dienst als hier. Bedrijven worden daarom te weinig onder de loep genomen”. Die kritiek is niet helemaal terecht, vindt Barend Barentsen, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden, aangezien in vergelijking met andere EU-landen  inspecteurs hier weinig bevoegdheden hebben.  

Later dit jaar hoopt de arbeidsinspectie een oplossing naar buiten te brengen. Volgens Barentsen overweegt de inspectie de meldingsplicht te versoepelen door niet meteen te dreigen met boetes in het geval van een ongeluk, maar in eerste instantie enkel te adviseren over een veilige werkvloer. Barentsen: “Ik betwijfel of die versoepeling verschil maakt, want contact met de arbeidsinspectie blijft voor werkgevers een gedoe.”

Bron Trouw