EMN Beaujolais Primeur Party: nieuwe locatie, nieuwe huisstijl, maar druk en gezellig als vanouds

 

De derde donderdag is traditioneel de dag dat de nieuw Beaujolais Primeur wordt gepresenteerd en tegelijk de dag van de eveneens traditionele  Beaujolais Primeur Party van EMN. Deze vond dit keer plaats op een andere lcoatie dan voorheen – De Brasserie van golfbaan De Hooge Rotterdamsche  in Rotterdam, een bijeenkomst waarop 140 gasten uit de verzekerings- en schaderegelingsbranche op waren afgekomen.

In zijn welkomstwoord  stond directeur Roel Govaert stil bij de recente introductie van de nieuwe huisstijl met bijbehorend nieuw logo, waarin de kleur paars domineert.”Hieraan kunnen verschillende betekenissen aan gegeven worden. Wij interpreteren dit als volgt. Paars staat voor bezit: property. En zowel binnen EMN Property, Liability, CAR als Marine draait het (uiteindelijk) bijna allemaal om de bezittingen van mensen en bedrijven. Maar tevens en zeker zo belangrijk, paars betekent ook: familiebanden, vriendschap en warmte. En daar zit juist de crux. Want een nieuw logo is één,  maar het belangrijkste is de nieuwe koers die we willen varen en de inhoud die we hiermee aan specialistische expertise willen geven. Specialistische schade expertise blijft centraal staan, maar we geven dit een extra dimensie door ons te richten op waarde. We willen hierbij denken en vooral handelen vanuit wat voor mensen en bedrijven van waarde is. Dit omdat we er van overtuigd zijn dat denken en handelen vanuit wat van waarde is voor mensen en bedrijven nog beter aansluit bij waar gedupeerden behoefte aan hebben. Zodat wij de klanten van onze opdrachtgevers nog beter kunnen helpen. We noemen dit de waarde van specialistische expertise”, aldus Govaert, die voorts wees op de groei van EMN – de  vakgroepen Property, Liability, CAR en Marine: in vier jaar van 39 maar 55 medewerkers. Aansluitend konden de aanwezigen gebniegten van een walking dinner en ging naar huis met het Trendrapport  Property en nautuurlijk een fles Beaujolais Primeur.