ELBAS-rapport: Incidentbestrijding elektrische voertuigen op schepen

Hoe is het gesteld met de veiligheid van elektrische voertuigen op schepen en dan met name met de incidentbestrijding? Onderzoeker Henk Brans reflecteert samen met lectoren Nils Rosmuller en Ricardo Weewer op de kennis die is opgedaan in een groot Deens onderzoek, het zogenoemde ELBAS-rapport.

Een uiterst actueel onderwerp, leggen Brans, Rosmuller en Weewer uit: “De volgende drie voorbeelden maken dit duidelijk. Ten eerste verbood een jaar geleden een ferry-ondernemer elektrische voertuigen aan boord van zijn ferry’s, wat veel media-aandacht opleverde, ook in Nederland. Ten tweede zonk begin 2022 autotransportschip Felicity Ace bij de Azoren, geladen met duizenden elektrische auto’s. En ten derde is er de zich steeds verder ontwikkelende regelgeving over elektrische voertuigen aan boord van schepen.”

Doel van het ELBAS-rapport was om direct implementeerbare aanbevelingen te doen voor de incidentbestrijding en risicobeheersing van elektrische voertuigen op schepen. De onderzoekers concluderen dat met de juiste technieken, training en instrumenten het risico beheersbaar kan blijven en er geen angst of belemmering hoeft te zijn om elektrische voertuigen te vervoeren.

Reflectie NIPV

Het pakket aan maatregelen dat het ELBAS-rapport adviseert, is fors. Wat duidelijk naar voren komt, is dat het scheepspersoneel en de brandweer razendsnel moeten kunnen optreden en daarbij ook nog over specialistische vaardigheden en gereedschap moeten beschikken. Dit vergt waarschijnlijk veel organisatorische maatregelen en investeringen voor een incident dat relatief weinig voorkomt.

“Wij willen in deze reflectie benadrukken dat het in principe niet wenselijk is om de veiligheidsproblematiek die intrinsiek is aan een systeem, in dit geval elektrische voertuigen, af te schuiven op de repressieve dienst (de brandweer). De repressieve dienst fungeert namelijk als een vangnet en niet als primaire ‘line of defence’. Hoewel de brandweer bij elk incident zal optreden, moet men zich realiseren dat er ook beperkingen zijn aan scholing, materieel en oefening”..

Conclusies

  • Er is geen verhoogd risico op elektrocutie door het metalen scheepsdek, hetgeen is gebaseerd op het ontbreken van signalen in die richting en het ontbreken van bekende casussen;
  •  Hoewel de temperatuur door het batterijpakket hoger wordt, is de hitte is niet zo groot dat de vloer smelt;
  • Met de juiste procedures, training en gereedschap is een voertuigbrand beheersbaar. Verder worden de volgende aandachtspunten genoemd met betrekking tot de bestrijding van een elektrische voertuigbrand opzichte van conventionele voertuigbrand;
  • Investeer in aanvullende specialistische training voor crewleden;
  • Ontwikkel post-fire procedures met het oog op risico op herontsteking van het batterijpakket en beperking van blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  •  Implementeer de mogelijke inzet van (nieuwe) brandbestrijdings- en detectietechnieken ook in de procedures van het laden en lossen van voertuigen en het ontwerp van het voertuigendek.

De eindconclusie van het rapport is als volgt: Alle elektrische voertuigbranden binnen het project bleken beheersbaar. Met de juiste technieken, training en instrumenten kan het risico beheersbaar blijven en hoeft er geen angst of belemmering te zijn om elektrische voertuigen te vervoeren.

Bron NIPV

Lees het rapport: Incidentbestrijding elektrische voertuigen op schepen