Eerste editie Risk & Business Magazine in nieuwe huisstijl verschenen: volop aandacht voor belangrijke marktonderzoeken en interessante visies  brancheprofessionals

 

Vorige week donderdag (28 maart) is de nieuwe editie verschenen van het Risk & Business Magazine, de eerste in 2024 en ook de eerste in de nieuwe huisstijl. Ook deze 35 pagina’s tellende uitgave staat vol met lezenswaardige artikelen en interviews uit de verzekerings-, expertise-, schadeherstel- en riskmanagementwereld . In deze uitgave wordt meer stil gestaan bij meerdere interessante marktrapporten.

Zo geeft directeur Marcel van Dijk van MarshBerry een toelichting bij de uitkomsten van het Insurance Distribution Market Report – Europe,  waarin voor het eerst de Europese distributiemarkt voor verzekeringen gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Daarin concludeert hij onder meer dat de intermediaire verzekeringssector razendsnel verandert van  gefragmenteerd naar geconsolideerd en van nationaal naar internationaal. Ook benadrukt hij op basis van de cijfers dat het intermediair nog altijd het belangrijkste distributiekanaal voor verzekeringen vormt.

Andere rapporten waaraan ruime aandacht wordt geschonken  is Allianz Risk Barometer 2024, waaruit onder meer blijkt dat een cybergebeurtenis wereldwijd als het grootste bedrijfsrisico wordt bestempeld, en het Aviva Cyber Report 2024, dat onder meer concludeert dat dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken over hun cyberveiligheid. Cyber is sowieso een onderwerp dat ruimschoots aan bod komt in het nieuwe Risk & Business Magazine.   Zo belicht Jelmer Andela (Liberty Specialty Markets) in een artikel de volatiliteit van de cyberverzekeringsmarkt.

Daarnaast zijn er interviews met MainPlus-directeuren Michel Amptmeijer en Gerard van Engelenburg van  over  het transparant maken van het verdienmodel in de schadeherstelketen en de groeiende vraag naar lekdetectie, met Eva Schothorst van JPR Advocaten,  dat hét go to-kantoor op V&A -gebied wil worden  en de komende jaren wil uitgroeien naar 12 tot 15 medewerkers en met  de beide underwriters van het eerste uur bij DUAL Benelux – Kim Martins Neto (cyber) en Marnix de Kievit (P&I)  – over de voortvarende start van de nieuwkomer en beiden ruimte in de markt zien voor een nieuwe aanbieder.

Verder worden de beide Hienfeld-directeuren Bob Botter en Johannes Matthes geïnterviewd over het 150-jarig bestaan van de assuradeur, de ontwikkeling van hun bedrijf en hun visie op de markt. “Wij willen de beste nicheverzekeraar zijn”,  zo dragen zij uit.  In een ander interview vertellen Arthur van Essen en Pieter Jansen over hun consultancywerkzaamheden op risico- en verzekeringsgebied die zij met hun prille bedrijf BAIK Advisory verrichten en als het ware een brug tussen enerzijds de verzekeringsindustrie en anderszins de klant. In een ander interview pleiten zeven transportspecialisten uit verschillende gremia voor het duurzamer werken van de verzekeringssector, waarvoor  zij een speciaal discussieplatform hebben gelanceerd onder de naam STIG (Sustainable Transport InsuranceGroup).

De uitgave wordt gecompleteerd  met een verslag  van het Risk & Resilience Insight Series -event  ‘Risk Decision Makers onder druk’  dat eerder dit jaar door Aon werd georganiseerd, een tweetal artikelen onder auspiciën van de SAR – ‘Pensioenadvies peelt een belangrijke rol dan ooit’ en themamiddag ‘AI: zorg of zegen?’ –  en twee bijdragen van het NIVRE over duurzaam schadeherstel: een verslag van het eerder gehouden Captains Dinner met medewerking van Geeke Feiter (Verbond van verzekeraars), Rob ter Mors (VNAB) en de Deense schade-expert Christian Leif Hansen (Sedgwick  en de visie van schade-expert Frank van der Lugt, volgens wie duurzaam schadeherstel eind 2024 een gangbare praktijk in de propertymarkt moet zijn.

De volledige uitgave kunt u hier inzien https://riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/RB-1_24-gecomprimeerd.pdf