Eén van de vijf bouwvakkers heeft last van gehoorschade; twee keer zoveel van lawaaioverlast

Dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan veel lawaai. Gehoorschade is onder bouwvakkers dan ook een beroepsziekte die hoog scoort. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers zelf aangeeft er last van te hebben. Uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Volandis blijkt dat 40% van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen; bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld. Reden voor de inspectie SZW om in de laatste maanden van dit jaar intensief op geluid te controleren op bouwplaatsen.

In 2014 werden bij het NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 2.490 meldingen van gehoorschade gedaan. Ruim 86% daarvan (2.147) kwam van de sector bouwnijverheid. Ook uit de brede risicoanalyse van de Inspectie SZW blijkt dat risico op gehoorschade hoog scoort. Omdat gehoorschade niet te genezen is, is volgens de inspectie voorkomen het beste. De Inspectie SZW gaat de komende maanden gericht controleren op te veel geluid op de werkplek. De Inspectie wil hiermee bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade en bouwvakkers meer bewust maken van de gevolgen van lawaai op de werkplaats. Immers, dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan vaak hoge lawaaibronnen. De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Zo zal de Inspectie, als de blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) en er geen gehoorbescherming wordt gedragen, het werk stilleggen en een boeterapport opmaken. Ook als het bedrijf al eerder is gewaarschuwd voor geluidslawaai zal de Inspectie een boeterapport opmaken.

Op de eigen website stelt de Inspectie SZW: “Slechthorendheid kan de oorzaak zijn dat informatie op de bouwplaats niet of maar gedeeltelijk wordt gehoord, wat risicovolle situaties tot gevolg kan hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het niet horen van een waarschuwing- of instructiesignaal van een collega. Of aan het niet tijdig horen van alarmsystemen zoals het alarmsignaal van een achteruit rijdende vrachtauto. Naast gezondheidsschade is er ook de negatieve invloed op sociale aspecten in contacten met anderen. Werkgevers en werknemers kunnen zelf maatregelen nemen om gehoorschade te voorkomen. Zoals onder meer het dragen van goede gehoorbescherming, het aanschaffen van geluidarme bouwmachines, omkasten van geluidsbronnen of het markeren van werkplekken waar hoge lawaainiveaus zijn.”