Directielid Pieter Bakker verlaat Lengkeek

In goed overleg is besloten dat Pieter Bakker, directielid en eindverantwoordelijke voor commerciële activiteiten, Lengkeek gaat verlaten. Hij treedt op 1 december 2016 uit dienst, maar is per heden vrijgesteld van werk. Bakker werkt sinds januari 2009 bij Lengkeek.Zijn rol wordt binnen de directie niet opnieuw ingevuld.

De directie blijft bestaan uit Hans de Hoog (directievoorzitter), Hielke Sevinga (directeur CVT) en Klaas Mijnheer (financieel directeur). De rolverdeling blijft zoals deze nu is, waarbij Hans de Hoog de lopende zaken van Pieter Bakker (tijdelijk) overneemt. In een persbericht  bedankt Lengkeek  Bakker voor zijn inzet en wenst hem veel succes in de verdere toekomst. Lengkeek is nu  op zoek naar een Commercieel Manager, die verantwoordelijk wordt voor het Commercieel Management.