Derde International Incident Disclosure Conference

Gezien het succes van de eerste en tweede International Incident Disclosure Conference in Sydney in 2012 en in York in 2014, hebben de organisatoren van de Vrije Universiteit Amsterdam (Prof. Arno Akkermans), het AMC / Universiteit van Amsterdam (prof. Johan Legemaate) en het NIVEL (Prof. Roland Friele) het genoegen om dit tweejaarlijkse evenement op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober in het AMC te Amsterdam aan te kondigen. De organisatie gebeurt in nauwe samenwerking met De Letselschade Raad.Dit jaar is de conferentie gewijd aan operationele strategieën met betrekking tot openheid na medische incidenten. Openheid is van cruciaal belang voor de hedendaagse gezondheidszorg. Onderzoek heeft aangetoond dat openheid bijdraagt aan het herstellen van vertrouwen van patiënten en familieleden in het systeem, aan het veiliger maken van ondersteunende klinische processen en aan het voorkomen van tijdrovende klachttrajecten en dure juridische procedures.

Hoewel het betrachten van openheid na medische incidenten algemeen wordt onderschreven, blijft die openheid in de praktijk beperkt. Het propageren van openheid als professionele norm is een (goed) begin – maar het veilig kunnen melden van incidenten door zorgverleners aan patiënten en hun families, vergt een goede organisatie.Nationale en internationale sprekers zullen hun onderzoek over de voortgang van herzieningen in beleid en in de praktijk presenteren. Alle betrokkenen en belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om kennis te nemen van deze strategieën ten bate van het organiseren van deze openheid. Het centrale thema “Operationele strategieën bij Openheid na medische incidenten” wordt benaderd vanuit drie invalshoeken:

  • Openheid en patiënt perspectieven
  • Openheid en de preventie en ondersteuning van secundair slachtofferschap
  • Openheid en juridische belemmeringen en oplossingen.