Deel Amsterdamse bruggen en kades staat op instorten

Sommige Amsterdamse bruggen zijn er zo slecht aan toe dat ze dreigen in te storten. “Er is toch te lang, te weinig aan onderhoud gedaan”, zegt wethouder Sharon Dijksma in het Parool. Dijksma vreest dat sommige bruggen het gaan begeven. “We weten wel welke bruggen potentieel de meeste risico’s lopen en daar doen we ook het eerste onderzoek. En we zijn inmiddels ook gewend om als dat nodig is van de ene op de andere dag maatregelen te nemen. Dus dat kan betekenen dat we een hele kade plotseling afsluiten voor verkeer.”Vorig jaar begon de hoofdstad met het in kaart brengen van 829 bruggen. Daarvan zijn er 21 volledig onderzocht. Tien bruggen zijn dusdanig slecht dat er maatregelen zijn getroffen.

De staat van de kades is zo mogelijk nog dramatischer: uit onderzoek naar de eerste tachtig rakken met een hoog risicoprofiel kwam naar voren dat deze állemaal moeten worden vernieuwd. Hoe meer onderzoek er wordt gedaan naar de staat van de bruggen en kades in Amsterdam, hoe slechter die blijken te zijn. Sommige bruggen staan op het punt te bezwijken, meldt het Parool.

Vooral bij bruggen op houten palen moeten vaak kortetermijnmaatregelen worden getroffen, zegt wethouder Sharon Dijksma. “Alles wat op hout staat is heel, héél slecht. We wisten al dat er ernstige verwaarlozing was, maar de laatste onderzoeksresultaten vallen tegen.” De stad heeft vanaf vorig jaar een begin gemaakt met het in kaart brengen van 829 bruggen. Daarvan zijn nog maar 21 volledig onderzocht. Tien bruggen zijn dusdanig slecht dat er maatregelen zijn getroffen.

Periodieke inspectie

De vernieuwingsoperatie zal enorme financiële consequenties hebben. Nu is nog niet duidelijk hoe groot: de stad staat nog aan het begin van het onderzoek naar de conditie. Voor de investeringen is de komende jaren 300 miljoen uitgetrokken, maar binnen de coalitie werd vorig jaar, op lange termijn, al rekening gehouden met het astronomische bedrag van 2 miljard euro.

Bij 43 bruggen waarvan de funderingen zijn onderzocht, bleken die van 16 aangetast. Eind dit jaar wordt naar verwachting van ongeveer 140 bruggen op houten palen de veiligheids­status van de fundering bekend. Volgens Dijksma is het aandeel slechte bruggen nog groter dan gedacht.De urgentie is enorm, zegt ze. “We moeten scherp zijn. Eventueel bezwijken van een brug kondigt zich aan, wat we met monitoring en periodieke inspectie vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt daarom nadrukkelijk ingezet als maatregel om de situatie te bewaken.”

Staat kades nog dramatischer

De staat van de kades is zo mogelijk nog dramatischer: uit onderzoek naar de eerste tachtig rakken met een hoog risicoprofiel kwam naar voren dat deze állemaal moeten worden vernieuwd. Hier worden maatregelen getroffen, zegt Dijksma. Voor de kades geldt dat er nog 190 kilometer kademuur moet worden onderzocht. De gemeente geeft onder meer voorrang aankademuren in de nabijheid van kwetsbare oude gietijzeren water- en gasleidingen.

Innovatie is broodnodig, zegt Dijksma. “Als we binnen twintig jaar alle problemen willen hebben verholpen, zullen we acht keer zo hard moeten werken als we voorheen deden. De vernieuwingsoperatie is niet alleen enorm duur, maar kan ook de stad lamleggen. Als we overal tegelijk aan het werk zouden gaan, als dat al zou kunnen, zou de stad geheel vastlopen. We zullen daar slimme oplossingen voor moeten verzinnen.”

Bron Parool