‘De Bureaus’ verhoogt frequentie carrouselintake vanwege groeiende belangstelling

 

‘De Bureaus’, de in Houten gevestigde krachtenbundeling van vijf gespecialiseerde bureaus die actief zijn op het gebied van letselschaderegeling en re-integratie, gaat vanwege de grote belangstelling de frequentie van de in 2015 gestarte carrouselintakes verhogen van één keer in de maand naar één keer in de drie weken. “Na een aarzelende start lopen steeds meer marktpartijen – verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers – warm voor dit initiatief, dat beoogt door vroege interventies het letselschaderegelingsproces te versnellen”, vertelt Francie Peters, directeur van ‘De Bureaus’, dat bestaat uit het RekenBureau, het HerstelcoachBureau, het MedischBureau, het ArbeidsdeskundigBureau en het MediationBureau. Gezamenlijk tellen de vijf bureaus 27 medewerkers.

‘In een toelichting op dit initiatief stelt zij: “Arbeidsdeskundige interventie en herstelcoaching wordt vaak pas in een vrij laat stadium van de schadeafwikkeling ingezet. Daardoor kan het zijn dat de afwikkeling vertraging oploopt en/of dat het schadebedrag hoger uitvalt dan met een eerdere inschakeling van de arbeidsdeskundige of herstelcoach het geval zou zijn geweest. Daarom is door ‘De Bureaus’ een multidisciplinair intakegesprek ontwikkeld: de carrouselintake, waar (letselschade-experts van) verzekeraars en belangenbehartigers slachtoffers naar toe kunnen sturen.”

Deze intake bestaat uit drie gespreksdelen: toestandbepaling door en een gesprek met de medisch adviseur, een gesprek met een arbeidsdeskundige en een gesprek met een herstelcoach. De gesprekken duren ongeveer een half uur. De deskundigen hebben aansluitend multidisciplinair overleg en er volgt een rapportage met een interventie-advies, dat vaak leidt tot een snellere afwikkeling van de letselschade en tot lagere kosten. ‘De Bureaus’ brengen voor deze carrouselintakes, die steevast op dinsdag plaatsvinden op het kantoor van ‘De Bureaus’ in Houten, 500 euro, excl. BTW in rekening. Er kunnen maximaal acht carrouselintakes per dag worden gehouden. Omdat de vraag hiernaar is gegroeid heeft ‘De Bureaus’ ervoor gekozen om deze voortaan ééns in de drie weken te houden. Tot dusver was dat ééns in de maand.

 

Dit jaar staan er nog twee carrouselintakedagen op de agenda: op 22 november en 20 december; voor volgend jaar kunnen geïnteresseerden voor een carrouselintake terecht op 17 januari, 7 februari, 28 februari en 21 maart. Voor nadere informatie en aanmelden:  carrousel@debureaus.nl