De Bureaus overhandigt eerste informatiebox aan Maarten Tromp Advocaten

De Bureaus,  een multidisciplinaire organisatie bestaande uit vijf bureaus waarbinnen verschillende diensten ten behoeve van de personenschadebranche worden aangeboden, heeft een box uitgegeven met vakinhoudelijke achtergrondinformatie. Dit omvat de (meer traditionele) medische, arbeidsdeskundige en rekenkundige diensten die de Bureaus kunnen verstrekken, alsmede informatie over nieuwere vormen van dienstverlening zoals herstelcoaching, mediation en de carrouselintake, een intakegesprek op één dag van het slachtoffer met achtereenvolgens een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een herstelcoach. “Als multidisciplinaire organisatie vinden we het belangrijk om (nieuwe) opdrachtgevers optimaal te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van specialistische dienstverlening in de letselschadewereld”, licht Francie Peeters, directeur van de Bureaus, toe. Eerder deze week reikte zij de eerste informatiebox uit aan Maarten Tromp, directeur van Maarten Tromp Advocaten.

Het advocatenkantoor maakt sinds kort gebruik van de diensten van het medische bureau, één van de vijf bureaus die gezamenlijk de Bureaus vormen. Maarten Tromp licht zijn keus als volgt toe: “Onze eigen vaste medisch adviseur gaat binnenkort met pensioen. Om die reden zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe partner met wie wij een hopelijk net zo plezierige samenwerking kunnen opbouwen als met onze ‘oude’ medisch adviseur. Na een zorgvuldige selectie is de keus gevallen op Candida Vuijk, verbonden aan het MedischBureau Rechtsbijstand, onderdeel van de Bureaus. De eerste ervaringen zijn zeer positief en smaken naar meer. Een goede schaderegeling is het product van een gezamenlijke inspanning. Een inspanning gericht op mensen. Dat verklaart niet alleen onze menselijke benadering, maar ook onze aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de markt, zoals bijvoorbeeld: herstelgericht schaderegelen, herstelcoaching, mentalcoaching, de carrouselintake en mediation. De Bureaus en Maarten Tromp Advocaten hebben dus niet alleen een gelijkgestemde aanpak, maar ook een gelijkgestemde kijk op de markt. Dat schept een band en vormt de basis voor een goede, plezierige en vruchtbare samenwerking.”

De Bureaus werd eind 2011 opgericht met als oogmerk onafhankelijke, onpartijdige en transparante dienstverlening aan te bieden. Op dit moment levert de organisatie diensten op het gebied van rekenkundig advies, medisch advies, arbeidsdeskundig advies, herstelcoaching en mediation. Om de neutraliteit te waarborgen is een Raad van Advies benoemd met daarin prof. mr. S.D. Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. W.J. Hengeveld (Managing Partner Hengeveld Consultancy) en mr. J.M. Beer (advocaat Beer advocaten Amsterdam).

Voor meer informatie over de box en het (kosteloos) bestellen ervan:  Francie Peters (f.peters@debureaus.nl) en/of met Maarten Tromp (secretariaat@maartentromp.nl).