Daling aantal doden door kanker zet zich verder voort

Er overlijden steeds minder mensen aan kanker. Bij mannen is het sterftecijfer in de afgelopen 30 jaar met een derde gedaald. De sterfte onder vrouwen laat al sinds het begin van de jaren ‘50 een geleidelijke daling zien, maar kalft wel af. Ook overlijden minder kinderen als gevolg van kanker, zo blijkt uit cijfers van CBS.

Het aantal mannen dat overlijdt aan een vorm van kanker is in minder dan dertig jaar tijd met meer dan een derde afgenomen. Dit hangt mede samen met de afname van sterfte aan long- en maagkanker. In 2015 was 34% (24,000) van alle sterfgevallen onder mannen aan kanker te wijten en daarmee was het de belangrijkste doodsoorzaak onder mannen. Vorig jaar was 27% van de doodsoorzaken bij vrouwen (20.00 duizend) terug te voeren op kanker. Sinds 1950 is het aantal sterfgevallen onder vrouwen door deze ziekte met bijna een kwart afgenomen. Dit hangt samen met de daling van de sterfte aan maagkanker en borstkanker.Wel daalt het aantal stergevallen minder hard, voornamelijk door een toename van de sterfte aan longkanker. In 2015 kwamen 69 kinderen te overlijden aan kanker, voornamelijk door vormen van hersenkanker en leukemie. Het aantal kinderen dat jaarlijks overlijdt aan kanker is ten opzichte van 10 jaar geleden afgenomen. In 2006 overleden 110 kinderen aan de gevolgen van kanker.  .