CVW: Meeste geld aardbevingsschade gaat wel degelijk naar gedupeerde bewoners, maar behandelkosten moeten wel omlaag.

Het Centrum Veilig Wonen (CVW), waarin Arcadis en CED aandeelhouders zijn, meldt dat in de eerste negen maanden van dit jaar gemiddeld 64% is besteed aan het schadeherstel als gevolg van de aardbevingen in Groningen en 36% aan behandelkosten, waaronder vergoedingen aan (contra)experts, arbiters, rapportages en rechtszaken. Daarmee weerlegt Peter Kruyt, algemeen directeur CVW, eerdere berichten in de media (m.n. Volkskrant, NOS Journaal, RTL-nieuws), waarin werd gesteld dat zo’n 90% van de bedragen in Groningen opgaat aan behandelkosten.

Kruyt geeft aan dat wel steeds meer kosten opgaan aan behandelkosten. In 2012, 2013 en 2014 – toen NAM nog verantwoordelijk was voor schadeafwikkeling als gevolg van aardbevingen – werd gemiddeld 73% van de bedragen uitgekeerd aan schadeherstel. De stijgende lijn voor behandelkosten van 27% naar nu 36% wordt door Kruyt onder meer toeschreven aan het feit dat er de laatste tijd minder aardbevingen plaatsvinden in Groningen en dat er daarmee ook minder schadevergoedingen hoeven te worden uitgekeerd. “Bewoners zijn het hiermee niet altijd eens en vragen daarom een contra-expertise aan. Hierdoor neemt naar verhouding het aandeel van de behandelkosten toe. Daarbij gaat het in een groot deel van de schades om niet-aardbeving gerelateerde schade.”

Behandelkosten omlaag

“Een en ander neemt niet weg dat ook wij als CVW de totale behandelkosten aan de (te) hoge kant vinden en dat we kijken naar alternatieve oplossingen om schades te beoordelen, bijvoorbeeld door middel van tele-expertise”, vervolgt de CVW-directeur, volgens wie de kosten ook worden verhoogd doordat meer gedupeerde bewoners een contra-expert inschakelen. Alleen al in het derde kwartaal van dit jaar zijn er 732 aanvragen voor een contra-expert ingediend en sinds de start van de aardbevingsschades 7.468

Recentelijk werd bekend gemaakt dat er bij de betrokken instanties sinds de start in totaal 74.749 schademeldingen zijn binnengekomen, waarvan 2.122 in het derde kwartaal. Inmiddels hebben er 71,411 (2.531) bezoeken van experts plaatsgevonden, die bij elkaar 70.639 (1.842) expertiserapporten hebben geschreven. Van alle schademelders zijn er 61.531 inmiddels akkoord gegaan met het voorgestelde compensatiebedrag.