Cunningham Lindsey krimpt directie in en heft salesafdeling op; directeur Kelly Maynard vertrekt

Om financiële ruimte te creëren om kunnen blijven investeren in talent, mensen en kennis gaat Cunningham Lindsey per 1 augustus a.s. enkele aanpassingen in de organisatie doorvoeren. Vanaf die datum gaat het expertise- en claimsmanagementbureau ‘in een nieuwe structuur werken, met een kleinere directie: van vijf naar twee man.  Daarnaast zullen de werkzaamheden van de salesafdeling bijna geheel terug in de operaties worden opgenomen, waardoor in totaal vier medewerkers vertrekken. “Met deze maatregelen willen we tot een structurele verbetering komen van onze kosten”, zegt CEO Jeroen Fröhlich toe, die samen met directeur Peter van Rensen de directie zal vormen. Door de inkrimping gaat de vorig jaar juli aangestelde directeur Expertise Kelly Maynard Cunningham Lindsey verlaten, al zij de komende maanden een aantal projecten voor het bedrijf  afwikkelen. Daarnaast krijgt  commercieel directeur Klaas Brand de functie van general manager Expertise.

In een toelichting op de veranderingen zegt CEO Fröhlich: “CLN heeft de afgelopen jaren in een sterk concurrerende en krimpende markt haar omzet op peil weten te houden. Het is te voorzien dat de komende tijd onze omzet nagenoeg gelijk blijft. We moeten dus financiële ruimte creëren om te kunnen blijven investeren in talent, mensen en kennis. Dit vormt ten slotte de kern van ons bedrijf. Een belangrijke stap hierbij is om het bedrijf efficiënt en slagvaardig  aan te sturen. Dit betekent dat we de directie van Cunningham Lindsey terug zullen brengen tot twee personen. Voorts zullen wij het apart funtcionerende commcerciële team weer zo veel mogeijk opnemen in de operaties. Wij denken dat dit de klantbeleving uiteindelijk ten goede komt.”
Onder de directie komen vier divisies, aangestuurd door een general manager, die gezamenlijk het operationeel managementteam vormen: Rens Kramer (MCL, Major & Complex Loss Claims Loss), Klaas Brand (Expertise), Martin de Haan (Personen) en Johannes Marinus (inTrust).  Het senior managementteam bestaat daarnaast uit Sarah Niekerk (manager HR) en Geneviëve Jubitana (business development), terwijl er voor die van manager Finance momenteel een interim-manager is aangesteld.