Contactpersonenmiddag Procesgangen Licht en Zwaar Letsel + Letselplaza: Van speeddate naar relatie

 

 Om er voor te zorgen dat de bij de procesgangen betrokken personen elkaar beter weten te vinden en er (nog) meer zaken op goede manier via deze procesgangen geregeld worden organiseren het Verbond en het PIV op dinsdag 13 september a.s. vanaf 13.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur) de bijeenkomst ‘Van Speeddate naar relatie’, die onder leiding staat van Louise Busker. Er is een apart programma voor de Procesgangen Licht en Zwaar Letsel. Na het programma kan meteen de opgedane kennis in praktijk gebracht worden. Er is dan gelegenheid om zaken met elkaar te bespreken en te regelen op de Letselplaza. Ook kunnen de contactpersonen onderling afspraken maken over de wijze waarop de communicatie verloopt en schades worden aangemeld.

Een van de doelen van de Procesgangen Licht en Zwaar Letsel is dat zaken tussen WA-en rechtsbijstandverzekeraar snel(ler) geregeld worden. Alle partijen, en zeker het slachtoffer, zijn hier immers bij gebaat. Uit de onlangs gehouden evaluatie van de procesgangen blijkt dat op de één of andere manier gebrek aan vertrouwen soms nog steeds de boventoon voert als het gaat om het regelen van schades. En indien er sprake is van een gebrek aan vertrouwen is het lastiger om zaken te regelen.  “De ervaring leert dat als mensen meer contact hebben met elkaar en de mens achter het dossier (zowel behandelaar als slachtoffer) zien, het makkelijker is om je in te leven en om te begrijpen waarom mensen de dingen doen die ze doen. Om snel met elkaar te kunnen schakelen is, naast goede procesafspraken en vertrouwen, persoonlijk contact tussen de behandelaren dan ook van groot belang. Elkaar weten te vinden, weten wat je aan elkaar hebt: deze zaken zijn essentieel voor het slagen van de beide procesgangen”, aldus de organisatoren.

 
 De middag, die van 13.00 tot ca 18.00 plaatsvindt,  is bedoeld voor de contactpersonen van de beide procesgangen, managers en schadebehandelaars. Voor nadere informatie of met vragen kan contact worden opgenomen met  Marieke Beugel (Verbond) of met Monique Volker (PIV).