CFD start samenwerking met Calamitijdelijk


CFD bouwt constant aan samenwerkingen met marktpartijen, die intermediairs en hun klanten ten goede komen. Door de nieuwe samenwerking met Calamitijdelijk wordt een waardevolle dienst toegevoegd voor intermediairs.Klanten van intermediairs die met een grote woon -of bedrijfsschade worden geconfronteerd, vinden via Calamitijdelijk direct vervangende woon -of kantoorruimte!

Sinds 2014 bouwt directeur eigenaar Renate van Veen (foto: midden) samen met haar collega’s aan een netwerk van direct beschikbare woningen, waarin slachtoffers van grote woonschades ondergebracht kunnen worden.Sinds kort is deze dienstverlening ook uitgebreid naar bedrijven die door brand, storm of waterschade hun kantoor tijdelijk elders moeten onderbrengen. 

“Hiermee vult Calamitijdelijk een belangrijke niche in de markt in. Schade-experts hebben vaak niet de tijd of het netwerk om slachtoffers van grote schades hier goed mee te helpen.Kenmerkend voor Calamitijdelijk is hun persoonlijke begeleiding van slachtoffers. Het intensieve contact, de begripvolle benadering en de ‘hyperfocus’ op een excellente service, zoals de dames dit zelf noemen, is uitzonderlijk.”, aldus CFD.

Voorzitter Herdink over de samenwerking:
“Ik ben bijzonder blij met deze nieuwe samenwerking. Het biedt de synergie aan die we onze leden graag willen bieden.De klant wordt uitstekend geholpen tijdens een zeer ingrijpende gebeurtenis, de schade-expert wordt ontzorgd en het intermediair levert de best mogelijke dienst bij schade voor de klant.Sterker nog, de verzekeraar heeft er ook baat bij. Door het unieke netwerk dat Calamitijdelijk in de jaren heeft opgebouwd, leveren ze aantoonbaar goedkopere oplossingen dan bijvoorbeeld klanten langere tijd in een hotel stoppen. En natuurlijk hebben we als branchorganisatie ook aan de inspanningen van het intermediair gedacht. Die ontvangt voor zijn/haar betrokkenheid bij zo’n zaak een nette onkostenvergoeding.Met deze exclusieve samenwerking werken we verder aan onze visie om naast een actieve lobby onze leden ook te ondersteunen met unieke concepten, waarmee ze zich kunnen onderscheiden in de markt.Hierdoor wordt het lidmaatschap bij CFD weer een stukje aantrekkelijker.”