CED’s Trendrapport Property: naturaherstel laat gematigde groei zien

De procentuele ontwikkeling van schadesturing richting naturaherstel is gematigd groeiend. Bij auto-, ziektekosten- en overlijdensverzekeringen is herstel in natura al langer gemeengoed, maar bij opstal- en gebouwenverzekeringen blijft deze ontwikkeling met circa 15% fors achter. Zeker in vergelijking met andere landen, zoals Groot-Brittannië en Spanje, waar meer dan 60% van deze schades in natura wordt hersteld, schrijft CED in zijn Trendrapport Property. Daaruit komt verder naar voren dat de helft van het uitgevoerde schadeherstel in het brandsegment vloerenherstel & reconditionering betreft, ongeveer 25% bouwkundig herstel (timmeren/schilderen etc.) en ca 12,5% zowel lekdetectie als overig.

De zich sinds kort als waardespecialist profilerende schadeorganisatie noemt het hierin “opvallend dat in Nederland herstel wordt bij schades tussen de 500 en 1.000 euro is. Terwijl de juiste inzet van naturaherstel kan zorgen voor een significante schadelastbeheersing, ongeacht de hoogte van de schade. Bijvoorbeeld doordat bij 13% van de bouwschades jaarlijks fraude of een slechte staat van onderhoud constateert, schades die zonder inzet van een expert in veel gevallen zouden zijn uitgekeerd.”

Ook in tijden van calamiteiten als gevolg van extreme weersomstandigheden is het volgens CED opvallend hoe de individuele verzekeraar kansen ten aanzien van naturaherstel laat liggen. “Velen bouwen een administratieve workload op zonder te beseffen dat ze met naturaherstel de gedupeerde direct kunnen helpen met een urgent probleem. Daarnaast ontlast naturaherstel ook de schadebehandelaar die bij calamiteiten enorme pieken te managen heeft”, aldus CED, die in het rapport aangeeft dat naturaherstel aantoonbaar bijdraagt aan een hogere NPS-score en dus klanttevredenheid.