CED Trendrapport Property: Brandverzekeraars zien hun combined ratio verslechteren

Van elke euro aan geïnde brandverzekeringspremie waren verzekeraars vorig jaar 95 eurocent kwijt aan kosten en schadevergoedingen. Daarmee steeg de combined ratio in vergelijking met 2015 met zes procentpunten, zo blijkt uit het Trendrapport Property, dat CED deze heeft uitgebracht. Hieruit blijkt verder dat de combined ratio in de brandsector de afgelopen vijf jaar sterk van jaar tot jaar fluctueert: van 93% in 2011, via 88%. 98% en 89% in de jaren erna naar 95% in 2015.

Het totale premievolume uit brandverzekeringen (particulier en zakelijk) bedroeg vorig jaar naar schatting 3,37 miljard euro, waarvan 1,9 miljard euro voor woonhuizen en 1,47 miljard euro voor zakelijke panden (provinciaal en beurs). Het aantal inboedelverzekeringen nam in 2015 toe in lijn met de groei van het aantal huishoudens. Het aantal opstalverzekeringen voor woonhuizen groeide ongeveer even sterk, omdat het aandeel koopwoningen is toegenomen. Het premievolume op de zakelijke markt groeide licht (0,1%). Voor 2016 wordt een groei verwacht voor zowel de particuliere markt (door groei aantal huishoudens en verbetering koopwoningenmarkt) als de zakelijke markt (door groei economie, zij het in beperkte mate).Zowel het aantal bedrijven als de omzet en de bedrijfsinvesteringen nemen toe.

Stijging schaderatio en kostenratio

In 2015 keerden brandverzekeraars ca. 2,06 miljard euro uit aan geboekte schades, iets minder dan de 2,12 miljard euro in 2014. De schaderatio beliep 61% van de bruto geboekte premies (was 63%). De kostenratio schommelt de afgelopen vijf jaar tussen de 32 en 34% en beliep vorig jaar 33%. De daling is voornamelijk toe te schrijven aan kostenreductiepagina’s bij verzekeraars op het gebied van beheers- en personeelskosten. Daar staat tegenover dat de wijzigingen voorzieningen ratio juist sterk is gestegen: van -9% naar O. Daardoor valt ook de combined ratio hoger uit: 95%

In het trendrapport heeft CED de schade- en kostenratio’s van 17 brandverzekeraars in 2014 en 2015 op een rijtje gezet, Op basis van de Bruto Combined Ratio (BCR) ziet de lijst over 2015 er als volgt uit (tussen haakjes 2014):

 1. Amlin: 110% (85%)
 2. Reaal: 107% (115%)
 3. Klaverblad: 106% (102%)
 4. Hagelunie: 206% (58%)
 5. Aegon: 102% (105%)
 6. NN: 98% (100%)
 7. ABN Amro Verzekeringen: 97% (93%)
 8. Achmea Schade: 96% (88%)
 9. NH van 1816: 93% (92%)
 10. UVM: 93% (99%)
 11. s.r: 92% (92%)
 12. HDI-Gerling: 91% (92%)
 13. Delta Lloyd Schade: 91% (99%)
 14. Generali: 90% (100%)
 15. Univé: 87% (76%)
 16. Goudse: 71% (96%)
 17. Donatus: 51% (30%)