Buro D & O raadt intermediair aan na te denken over alternatief financieringsmodel  voor kosten schadebehandeling

Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau D&O, raadt kantoren aan na te denken over alternatieve financieringsmethoden voor de kosten van schadebehandeling, meldt VVP. ““Financiering van schadebehandeling uit provisie functioneert denk ik op zich goed, maar indien premies en/of provisies dalen kan er een moment komen waarin dit bedrijfseconomisch gaat knellen. Ik zou het zeer betreuren indien bij dalende marges kantoren gedwongen zouden worden concessies te doen aan de kwaliteit van de schadebehandeling. Ik denk dat het verstandig is om tijdig na te denken over mogelijke alternatieve financieringsmethodes”, aldus Oosterbaan.

Zo kan volgens hem een alternatief zijn dat de klant niet alleen het object verzekert, maar ook een bedrag om bij schade zich van deskundige ondersteuning te voorzien. “In dat geval ontvangt dus de klant een extra bedrag bij schade. Het is dan aan de klant om zelf hiervoor een goede deskundige te zoeken die hem bij de schade begeleidt. Je bevordert daarmee de professionalisering van de onafhankelijke schadebegeleiding”

 

D&O ziet een kwalitatief hoogwaardige schadebehandeling als belangrijk onderdeel van de profilering van de financieel adviseur als onafhankelijk adviseur die naast de klant staat. “Niet omdat aanbieders niet te vertrouwen zouden zijn, maar wel omdat bij schades klanten extra aandacht op prijs stellen én omdat er nu eenmaal bij de schadeafwikkeling natuurlijk verschillende visies kunnen bestaan. Dan is het belangrijk dat de gedachtewisseling tussen de deskundige van de aanbieder en de consument juist door de aanwezigheid van een deskundige aan de zijde van de klant op een gelijk niveau kan plaatsvinden.”

 

Bron VVP