Buitengewoon warme maar zeer geslaagde relatiedag Crawford MAT

 

‘Kennis hebben en weten waar je kennis vandaan moet halen!’ Dat was het motto van de druk bezochte traditionele ‘Zeil- en Sloependag’ die Crawford Marine And Transportation (MAT) eerder deze maand onder tropische weersomstandigheden organiseerde. Tijdens het officiële gedeelte van het programma  werd dat thema ingevuld door twee gastsprekers:  Paul van Luit van Fumico, specialist in begassingen en schade-expert Sam Veldboer van Veldboer Agrex B.V., die onder meer gespecialiseerd s op het gebied van tulpen- en andere bloembollenschades.

Met als titel ‘Fumigations and Treatments’ belichte Van Luit de praktijk diverse vormen van begassingen van een grote verscheidenheid aan producten, waaronder  food & feed, de problematiek die daarbij komt kijken en de gevolgen van de recente we- en regelgeving op basis waarvan het mogelijk wordt om ook gewassen te begassen.   Hij benadrukte daarbij onder meer het belang van metingen (meten=weten) en van een goede rapportage aan zowel klanten als andere belanghebbenden (w.o de schade-expert).

Met zijn presentatie ‘Tulpen uit Nederland’ Veldboer gaf zijn gehoor een inzicht in de wereld van de bloembollen, hoeveel hectare in ons land wordt gebruikt voor de teelt en wat de meest geteelde bloembollen(producten) zijn: Tulpen staan op de eerste plaats en worden op ruime afstand gevolgd door lelies, hyacinten, narcissen, krokussen, irissen en gladiolen. Ook vertelde hij per bloemsoort wat de bestemming en het gebruik is en  wat de risico’s zijn op schadegebied. Een  verhaal waarin hij een door middel van meerdere schadecases gelardeerd met een groot aantal  foto’s van beschadigde bollensoorten een goed beeld gaf hoe het er in de agrarische sector in de schadeprakrijk van alledag zo nu en dan aan toegaat.

In zijn welkomstwoord  ging Bart Hoogstad, directeur Crawford MAT, kort in op enkele actuele ontwikkelingen,  zowel binnen de Crawford-organisatie als binnen de (marine)markt. Daarbij stelde hij onder meer Peter Gras voor als nieuwe schade-expert en wees hij de aanwezigen op de mogelijkheid die Crawford biedt aan opdrachtgevers om net als voor andere branches ook op marine-gebied  op tijdelijke basis een beroep te kunnen doen op de beschikbare specialistische kennis van medewerkers ter ondersteuning van de schade-afdeling. Momenteel maakt zowel een verzekeraar als een makelaar gebruik van deze service. Hoogstad stond verder stil bij de tendens dat Crawford MAT zijn bureau steeds vaker wordt ingeschakeld door bedrijven bij niet-verzekerde schades, alsmede  bij de mogelijkheden en voordelen die het internationale netwerk van Crawford met zich meebrengt bij grensoverschrijdende schades

Na een middag op het water te hebben vertoefd  – met 30 graden Celsius) – werd de relatiedag traditiegetrouw afgesloten met een ‘zeemansborrel’ en diner.