Britse verzekeringsbranche noemt ‘collateral lies’-uitspraak Supreme Court ‘klap in het gezicht van alle eerlijke verzekerden’

De Britse verzekeringsbranche heeft met verbazing en ontzetting gereageerd op de uitspraak van het Supreme Court’ , het hoogste rechtscollege in de UK, met betrekking tot zogeheten ‘ collateral lies’: uitspraken die weliswaar in strijd zijn met de waarheid, maar die niet direct impact hebben op de oorzaak of omvang van de schade en daardoor verzekeraars niet het recht geven op basis hiervan de schade af te wijzen. De Britse verzekeraarsorganisatie ABI noemt de uitspraak ‘ een klap in het gezicht van alle eerlijke verzekerden’. ” Het toestaan dat er leugens worden verteld gedurende het claimsproces ondermijnt niet alleen alle inspanningen die de verzekeringsbranche en overheid om verzekeringsfraude tegen te gaan, maar zullen naar verwachting ook leiden tot premieverhogingen en vertragingen in de schadeafwikkeling waardoor eerlijke verzekerden worden gedupeerd..”

De uitspraak betrof een schadeclaim van het Nederlandse scheepvaartbedrijf  Versloot tegen verzekeraar HDI Gerling. Tijdens een reis  naar Litouwen kwam de machinekamer  en aangrenzende ruimten onder water te staan. Hoewel het alarmsignaal afging ondernam de bemanning geen actie. Later werd gelogen over de reden hiervoor: er zou sprake zijn geweest van ‘ zwaar weer’, wat niet waar bleek te zijn. Mede op basis daarvan werd de claim afgewezen, waarbij  rechters tot twee keer toe de verzekeraar in het gelijk stelde. Het Supreme Court denkt daar anders over en is van mening da ‘ de leugen  feitelijk niet relevant is voor de schadeclaim, omdat de schade is veroorzaakt  door van buiten komende onheilen’.  Het ging om een schadeclaim van ruim drie miljoen euro.