Britse toezichthouder legt MS Amlin Underwriting Ltd miljoenenboete op voor tekortkomingen in haar governance, controles en risikmanagement

De Prudential Regulation Authority (PRA) heeft MS Amlin Underwriting Limited (MSAUL) een financiële sanctie opgelegd van £9.695.000 wegens het niet nakomen van haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot haar governance en toezicht op het afsluiten van verzekeringen, verzekeringscontroles, managementinformatie, gegevenskwaliteit en riskmanagementstrategieën en -systemen. Deze tekortkomingen vonden plaats in de periode tussen 1 september 2014 en 31 december 2019, meldt de toezichthouder op haar website.

Sam Woods, Deputy Governor for Prudential Regulation and Chief Executive Officer PRA,, zegt in een toelichting: “Het is van vitaal belang dat bedrijven over passende governance, toezicht  en riskmanagementcontroles beschikken en dat bedrijven de door de PRA vastgestelde problemen volledig en tijdig verhelpen. De boete weerspiegelt de ernst van het verzuim van MSAUL om in dit geval aan de verwachte normen te voldoen en zou andere bedrijven van soortgelijk gedrag moeten weerhouden.”

Vanaf september 2014 organiseerde MSAUL, parallel aan haar groeistrategie, haar underwriting business in drie strategische business units, die elk namens MSAUL zaken uitvoerden. Tijdens de relevante periode nam de PRA nota van haar bezorgdheid over de risico’s die dit, en de heersende marktomstandigheden, met zich meebrachten. Er waren verschillende problemen met betrekking tot een aantal systemen, controles en processen van MSAUL en MSAUL slaagde er niet in deze problemen op een effectieve en tijdige manier aan te pakken tijdens de relevante periode, aldus de PRA.

Uit het onderzoek bleek dat MSAUL had nagelaten om:

een sterke of effectieve risicocultuur binnen het bedrijf te verankeren;

 de verantwoordelijkheden tussen de eerste en tweede verdedigingslinie duidelijk af te bakenen;

 passende en/of effectieve risicobeperkende strategieën in te voeren;

een effectief governancesysteem op te zetten, ondersteund door een adequate en transparante organisatiestructuur die effectieve uitdaging, management en besluitvorming mogelijk maakte; 

ervoor te zorgen  dat de managementinformatie adequaat, consistent beschikbaar en geschikt was om de discussies van het bestuur van MSAUL te informeren en een betrouwbare basis voor beslissingen te vormen;

een adequaat gegevensopslagsysteem en consistente controles van de gegevenskwaliteit toepassen;

voldoende effectieve controles op het afsluiten van verzekeringen in te voeren. Als gevolg van deze tekortkomingen heeft de PRA vastgesteld dat MSAUL inbreuk heeft gemaakt op fundamentele regel 5 van het PRA Rulebook, die vereist dat ondernemingen effectieve risicostrategieën en risicobeheersystemen hebben; en fundamentele regel 6 van het PRA Rulebook, die vereist dat ondernemingen hun zaken verantwoordelijk en effectief organiseren en controleren. MSAUL stemde ermee in deze zaak op te lossen en kwam daarom in aanmerking voor een korting van 30% op de door de PRA opgelegde boete. Zonder deze korting zou de door de PRA opgelegde boete £13,85 miljoen hebben bedragen