Britse Fraudepolitiedienst waarschuwt voor toename valse verzekeringsclaims door sterk gestegen kosten levensonderhoud


De afdeling Insurance Fraud Enforcement (IFED) van de politie van de stad Londen waarschuwt het publiek voor de risico’s die gepaard gaan met het plegen van verzekeringsfraude, nadat het aantal gemelde gevallen van zogenoemde ‘ opportunistische fraude’ tussen  maart 2022 tot april 2023 met 61% is gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. De speciale fraudedienst van de Londense politie wijt deze toename met name aan de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud waardoor meer en meer huishoudens het financieel moeilijk hebben. 

Opportunistische verzekeringsfraude doet zich voor wanneer iemand in zijn dagelijks leven een kans ziet om een claim op te schroeven voor financieel gewin, of valse informatie verstrekt bij het aanvragen van een verzekering. Voorbeelden zijn het veinzen van een verwonding na een echt verkeersongeval of twee keer een verzekeringsclaim indienen na het verlies van een en hetzelfde sieraad.   

Fraude met motorrijtuigenverzekeringen was de meest voorkomende vorm van opportunistische fraude die van maart 2022 tot april 2023 naar IFED werd doorverwezen, goed voor 51% van de gevallen die de eenheid ontving. Fraude met inboedel- en opstalverzekeringen kwam op de tweede plaats en vertegenwoordigde 29% van de ontvangen zaken.  

Nu de crisis rond de kosten van levensonderhoud de mensen in het hele land financieel onder druk zet, denkt de IFED dat steeds meer burgers die zich anders wel aan de wet houden, verzekeringsfraude gaan gebruiken om hun financiële problemen op te lossen. De speciale fraudeunit is  een nationale bewustwordingscampagne gestart om voorbeelden van opportunistische fraude en de verwoestende gevolgen die het plegen ervan kan hebben onder de aandacht te brengen. 

 Hoofdinspecteur Tom Hill van de afdeling Insurance Fraud Enforcement (IFED) van de politie van de stad Londen zegt hierover het volgende:”We begrijpen dat de stijgende kosten van levensonderhoud veel mensen in het hele land voor uitdagingen stelt – maar je wenden tot de misdaad om snel geld te verdienen is nooit het antwoord.Het plegen van verzekeringsfraude kan je een strafblad opleveren en lange en ernstige gevolgen hebben, zoals strafrechtelijke vervolging en gevangenisstraf.Het kan het op zijn minst moeilijker maken om in de toekomst een verzekering te krijgen. Overtreders kunnen worden opgenomen in het Insurance Fraud Register, dat wordt beheerd door het Insurance Fraud Bureau, waardoor ze gedurende meerdere jaren geen toegang meer hebben tot essentiële verzekeringsdiensten.” 

Tijdens een handhavingsperiode eerder dit jaar onderzochten agenten van IFED 18 opportunistische claims met een totale geschatte waarde van £216.875, wat resulteerde in meerdere huiszoekingsbevelen, aanklachten en arrestaties in het hele land.Agenten doorzochten adressen in Newbury, Peterborough en Portsmouth en arresteerden twee mensen. Het Openbaar Ministerie gaf toestemming voor een aanklacht tegen vier andere mensen die ervan verdacht werden frauduleuze claims te hebben ingediend. Er werden zeven interviews afgenomen in verband met de onderzoeken en er werden verschillende ‘cease and desist’ aankondigingen afgegeven in het hele land.