Brandweeracademie belicht in publicatie ‘Sprinklers in de woonomgeving’ actuele stand van zaken

Sprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij branden in woningen terugdringen en brandschade aanzienlijk beperken. Dat is één van de zaken die terug te vinden is in de publicatie ‘Sprinklers in de woonomgeving’. Daarin beschrijft de Brandweeracademie van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving. De uitgave besteedt aandacht aan de verschillende soorten sprinklers en de meerwaarde ervan. Ook wordt ingegaan op de werking en effectiviteit van sprinklers en de voordelen van sprinklers voor diverse partijen. Met deze vakpublicatie – www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20160701-BA-Sprinklers-in-de-woonomgeving.pdf.nl – beoogt de Brandweeracademie belanghebbenden informatie te verstrekken over de ontwikkelingen op het gebied van sprinklers in de woonomgeving

De aanleiding voor de nieuwe publicatie is dat de verzamelde informatie over woningsprinklers (nog) niet is opgenomen in bestaande onderwijscontent van de Brandweeracademie. Daarnaast is de brandveiligheid van woningen en vooral de huisvesting van ouderen anno 2016 een maatschappelijk relevant thema. “Sprinklers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de brandveiligheid. Sprinklerinstallaties bestaan al tientallen jaren en hebben ruimschoots bewezen dat ze effectief den efficiënt branden detecteren, bestrijden en meestal ook blussen”, aldus het IFV.
Inhoud rapport

In de vakpublikatie worden een drietal toepassingen van sprinklers in de woonomgeving belicht: woningsprinklerinstallaties conform NEN 2077:2014, waterleidingsprinklerinstallaties en overige automatische brandbestrijdingsinstallaties. Ook worden de voordelen van sprinklerinstallaties op een rijtje gezet voor verschillende doelgroepen. Voor zelfredzame en minder zelfredzame bewoners is dat vooral de veiligheid en dat geldt ook voor de brandweer. “Met deze installaties neemt de kans op veilig brandweeroptreden toe.” Voor gemeenten worden onder meer als voordeel genoemd de mogelijkheid om de opkomsttijden van de brandweer te verlengen en meer ruimte om bijvoorbeeld verkeersluwe en verkeersbelemmerende maatregelen te nemen om het leefklimaat in woonwijken te verbeteren. “Voor projectontwikkelaars gelden in meer of mindere mate dezelfde voordelen. Door toepassing van sprinklers in de woonomgeving is verdichting van de gebouwde omgeving vaak mogelijk. De kosten voor de installaties zijn bij verdichting al snel terugverdiend. Voor waterleidingmaatschappijen liggen de voordelen in een goedkopere, betere en veiligere drinkwatervoorziening en voor verzekeraars kan door middel van sprinklers zowel de materiële als de immateriële schade worden beperkt.”, aldus de Brandweeracademie.

Sinds 2008, waarin 44 fatale woningbranden 49 dodelijke slachtoffers met zich meebrachten, schommelt het aantal fatale woningbranden tussen de 22 en 30 en het aantal dodelijke slachtoffers tussen de 25 en 33. In de eerste vijf maanden van dit jaar echter heeft de Brandweeracademie van het IFV al 21 fatale woningbranden in ons land geregistreerd met in totaal 23 dodelijke slachtoffers. Ter vergelijking: in geheel 2015 deden 27 van deze branden voor, waarbij 31 mensen om het leven kwamen en in 2014 vielen bij 30 woningbranden even zoveel slachtoffers. Er lijkt dit jaar dus sprake te zijn van een relatief flinke toename. Uit de cijfers van de Brandweeracademie blijkt dat één van de drie fatale woningbranden worden veroorzaakt door roken en vaak ontstaan in objecten waarin vermoedelijk schuimrubbers zijn verwerkt. Ook waren in de brandpanden relatief weinig functionerende rookmelders aanwezig. Verder concludeert de Brandweeracademie dat de overlevingskans, zeker voor kwetsbare groepen als ouderen, is afgenomen. “De verwachting is dat door de vergrijzing, in combinatie met het toenemende aantal zelfstandig wonende vermindert zelfredzamen, het aantal slachtoffers bij brand de komende jaren zal stijgen. In de categorie 65 jaar en ouder zelfs met 62% in 2030.

Brits Verbond pleit voor wettelijke sprinklerplicht

Nu voor het eerst in de historie het gemiddelde schadebedrag op bedrijfsmatige brandschadepolissen de grens van 25.000 pond (ca. 29.700 euro) is gepasseerd, pleit het Britse verbond van verzekeraars ABI voor aanpassingen van de huidige- wet- en regelgeving met betrekking tot sprinklerinstallaties in opslagpanden en -loodsen van goederen (warehouses). Volgens de huidige richtlijnen van de DCLG (Department for Communities and Local Government) wordt geadviseerd dat in Engeland en Wales opslagruimten vanaf 20.0000 vierkante meter worden voorzien van een sprinklerinstallatie, wat dus niet verplicht is. Volgens ABI is hierdoor slechts een vijfde van alle warehouses met een oppervlakte tussen de 2.000 en 10.000 vierkante meter gesprinklerd. Vanwege de groeiende schadelast op bedrijfsmatige risico’s – met 165% sinds 200 naar meer dan 25.000 pond per schade gemiddeld – wil de Britse verzekeraarsorganisatie nu een wettelijke sprinklerplicht invoeren voor alle nieuwe warehouses vanaf 2.000 vierkante meter oppervlakte. Daarbij wijst ABI onder meer naar soortgelijke (wettelijke) verlichtingen in Nederland (vanaf 1.000 m2), Oostenrijk (vanaf 1.800 m2) en België (vanaf 5.000 m2). Ook wil de verzekeraarsorganisatie een sprinklerplicht voor verzorgingstehuizen en scholen.